Više od trećine proračuna grada Ludbrega su različiti europski projekti

Više od trećine proračuna grada Ludbrega su različiti europski projekti

Gradski su vijećnici na posljednjoj godišnjoj sjednici donijeli Pročaun Grada Ludbrega. Proračun za 2023. godinu izrađen je na temelju podataka o izvršenju Proračuna Grada Ludbrega za razdoblje siječanj – studeni 2022. godine i Uputa za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje od 2023. – 2025. god. od Ministarstva financija RH.

Proračun Grada Ludbrega za 2023. godinu izrađen je u skladu sa Zakonom o proračunu i u Proračun su uključeni vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika Dječjeg vrtića „Radost“, Gradske knjižnice i čitaonice „Mladen Kerstner“ i Centra za kulturu i informiranje „Dragutin Novak“ Ludbreg te su svi iznosi iskazani u Eurima.

Prihodi Proračuna Grada Ludbrega za 2023. godinu planirani su u ukupnom iznosu od 9.717.999,00 EUR, od čega porezni prihodi iznose 3.433.933,00 EUR, pomoći 3.311.987,00 EUR, prihodi od imovine 249.011,00 EUR, prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima1.345.804,00 EUR, prihodi od prodaje proizvoda i usluga 87.663,00 EUR , kazne i ostali prihodi 2.190,0 EUR, prihodi od prodaje nefinancijske imovine (kapitalni prihodi) 1.287.411,00 EUR.

Ukupni rashodi i izdaci Proračuna Grada Ludbrega za 2022. godinu iznose 9.717.999,00 EUR i u ravnoteži su sa planiranim prihodim.

Ovim proračunom se nastoje zadovoljiti potrebe redovnog funkcioniranja svih područja javne potrošnje

Ovim proračunom se nastoje zadovoljiti potrebe redovnog funkcioniranja svih područja javne potrošnje, od prosvjete, predškolskog odgoja, kulture, sporta, turizma, humanitarnih i socijalnih pomoći do javnih potreba u gospodarstvu i poljoprivredi.

Više od trećine našega proračuna su različiti europski projekti što puno govori o samim aktivnostima koje Grad provodi i svi naši sudionici proračuna i to je zapravo naša najveća vrijednost koju smo postigli zadnjih desetak godina gdje se proračun donosio na razini 22, 23 milijuna kuna, a danas govorimo o sedamdesetak milijuna kuna. Već u prvom kvartalu iduće godine otvrat će se nekoliko velikih natječaja, jedan od njih je izgradnja turističke infrastrukture, odnosno u našem slučaju bazena i drugih sportskih objekata. Važno je naglasiti da je u ovom proračunu zadržano sve što smo dosad ostvarili, ali se i prilagodili inflatornim vremenima pa smo podigli i stipendije i druga davanja koja idu kroz proračun – rekao je gradonačelnik Dubravko Bilić.

U području razvojnih projekata i društvenih djelatnosti planirano je 2.862.297,00 EUR od čega za predškolski odgoj i prosvjetu 1.286.567,00 EUR, za javne potrebe iz oblasti sporta 244.143,00 EUR, javne potrebe iz oblasti kulture 728.708,00 EUR. U toj glavi planirana su sredstva proračunskim korisnicima Centru za kulturu i informiranje „Dragutin Novak“ i Gradskoj knjižnici i čitaonici „Mladen Kerstner“ Ludbreg.

Kultura…

Centru za kulturu i informiranje „Dragutin Novak“ planira u sklopu svoje djelatnosti organizirati Programe: izložba povodom Noći muzeja, radionice za djecu u Arheološkom parku , izložbe povodom Dana Muzeja, Dan Grada, Ludbreg petkom, koncerte, Dane Mladena Kerstnera, kino projekcije, kazališne predstave, a uz mnogobrojne aktivnosti nastavlja se sa izdavanjem Ludbreških novina, publikacija, letaka.
U sastavu Centra je i Muzej Grada Ludbrega te će se nastaviti sa radom na izradi idejnog rješenja stalnog postava „Bakina hiža i dedekov dvor“.

U sklopu Centra djeluje i Puhački orkestar Grada Ludbrega koji nastavlja sa svim planiranim aktivnostima.

Gradska knjižnica i čitaonica „Mladen Kerstner“ Ludbreg u sklopu svoje djelatnosti planira nabavu knjižne i neknjižne građe u knjižnici u iznosu od 145.000,00 kn za svojih 1021 upisanih članova i za buduće članove, nabavu informatičke opreme, nabavu novih polica za knjige.

Uz navedeno nastavljaju se kulturni programi u knjižnici: Dani Bože Hlasteca, pričaonice na stranim jezicima za djecu, „Slovo po slovo“-edukativne govorne pričaonice za djecu, „Bebe u knjižnici“ za najmlađe članove, priče za laku noć, Čitajmo grofovski, Kajkavski poetski gartlic, Mjesec hrvatske knjige, Noć knjige, Kešnerijada, a za sve navedeno planirana su sredstva u Proračunu Grada Ludbrega.

Socijalna skrb, komunalna infrastruktura,…

Za javne potrebe iz oblasti socijalne skrbi 142.180,00 EUR, za organizacije civilnog društva 98.480,00 EUR, za Zajednicu tehničke kulture 16.989,00 EUR, za Vatrogasnu zajednicu i civilnu zaštitu 115.487,00 EUR, , za javne potrebe iz oblasti turizma, sporta i kulturnog amaterizma 105.913,00 EUR.

Za izgradnju i održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu planira se izdvojiti 1.540.426,00 EUR.

U Odsjeku za razvojne projekte i društvene djelatnosti od 3.789.429,00 EUR, za razvoj poduzetništva planirano je 132.857,00 EUR dok se 3.656.572,00 odnosi na realizaciju 11 projekata (STEM CENTAR LORI, energetska obnova zgrade Grada Ludbrega, dogradnju i opremanje Dječjeg vrtića Radost Ludbreg, energetsku obnovu NK Podravina, tekući projekt VR Education, VIA SANT MARTIN, STE(A)M KIDS, digitalizaciju javne uprave, Network of Organisation and Town for the European Elections-NOTE, Sharing sustainable solutions for green approachesin urban environments-SSSGAUE, Strategic and human rebirth in European local community-EUREBITH).

Pored ovih izdataka proračunom se osiguravaju sredstva za podmirenje funkcionalnih izdataka Gradskog vijeća, upravnih odjela i sredstva za rad Mjesnih odbora.