U Varaždinu prvi centar za predinkubaciju u Hrvatskoj

U Varaždinu prvi centar za predinkubaciju u Hrvatskoj
U Varaždinu prvi centar za predinkubaciju u Hrvatskoj, Izvor: Grad Varaždin

GRAD VARAŽDIN POTIČE RAZVOJ PODUZETNIŠTVA – IZGRADNJA PRVOG CENTRA ZA PREDINKUBACIJU U REPUBLICI HRVATSKOJ

Gradonačelnik Grada Varaždina dr. sc. Neven Bosilj, predstavljajući mehanizam integriranog teritorijalnog ulaganja u Urbano područje Varaždin u razdoblju od 2021. do 2027. godine, razložio je 7 strateških stupova razvoja koji uključuju više od 50 međusobno integriranih projekata važnih za razvoj Urbanog područja Varaždin, kojeg čine Grad Varaždin i 14 okolnih jedinica lokalne samouprave.

Jedan od navedenih projekata je i projekt „Regionalni centar za predinkubaciju u pametnoj industriji“, ukupne procijenjene vrijednosti u iznosu od 6.234.500,00 EUR s PDV-om. Planirani nositelj projekta je Grad Varaždin s glavnim projektnim partnerom Fakultetom organizacije i informatike, Sveučilišta u Zagrebu.

Svrha je razvoj inovacijskih inicijativa u području pametne industrije i IT-a

Planiranim projektom predviđena je izgradnja modernog objekta u samom središtu Grada Varaždina u kojemu će se uspostaviti Regionalni centar za predinkubaciju u pametnoj industriji. Lokacija na kojoj će se izgraditi novi objekt nalazi se uz novo uređenu vilu Oršić, unutar kompleksa postojećih i planiranih zgrada kampusa FOI-a.

Bit će to prva poduzetnička infrastruktura u Republici Hrvatskoj koja će sustavno provoditi programe za predinkubaciju te će na taj način poticati brži rast poduzetništva i povećanja investicija i zaposlenosti unutar područja pametne industrije na regionalnoj i nacionalnoj razini.

Regionalni centar za predinkubaciju bit će platforma za okupljanje studenata, poduzetnika, znanstvenika, lokalne uprave te zainteresirane javnosti za poduzetništvo u pametnoj industriji, sve u svrhu razvoja inovacijskih inicijativa u području pametne industrije i IT-a kao najbrže rastuće industrije u Hrvatskoj.

U sklopu Regionalnog centra za predinkubaciju provodit će se predinkubacijske usluge, programi mentoriranja poduzetničkih inicijativa te u kasnijim fazama i programi cjeloživotnog učenja s ciljem razvoja digitalnih i poduzetničkih znanja i vještina. U Regionalnom centru za predinkubaciju će svaki zainteresirani pojedinac na jednom mjestu moći dobiti odgovarajuću stručnu podršku u razvoju inovativnih poslovnih ideja te u pokretanju vlastitog poslovanja. Na taj način će se kroz razvoj i provedbu programa predinkubacije za razvoj poduzetništva doprinijeti povećanju razine uspješnosti inkubacije i akceleracije startup-ova u području pametnih industrija u Gradu Varaždinu.

Projektom je planirano i opremanje i uspostava lokalnih točaka razvoja u Gradu Ludbregu i Gradu Novi Marof te općinama Gornji Kneginec, Vidovec i Sračinec, čime projekt izravno ostvaruje pozitivni utjecaj na razvoj konkurentnog, inovativnog i održivog poduzetništva i na širem Urbanom području Varaždin.