Edukacija o sinergiji u rješavanju problema otpada i komunalnog (ne)reda

Edukacija o sinergiji u rješavanju problema otpada i komunalnog (ne)reda

Na inicijativu Grada Umaga 19. siječnja 2023. godine održana je vrlo dobro posjećena interaktivna edukacija „Održivo gospodarenje otpadom u Gradu Umagu“. Edukaciju je organizirao Grad Umag i 6. maj d.o.o. u suradnji s Udrugom gradova, a predavanje je održala Sonja Polonijo, stalna stručna suradnica Udruge gradova, inače savjetnica za razvoj u crikveničkoj Eko – Murvici.

Prisustvovali su načelnici općina, pročelnici gradova kojima je ova problematika u djelokrugu posla i predstavnici stručnih službi i komunalnih poduzeća te mnogobrojni komunalni redari.

Predavanje je započelo usporedbom ovlasti komunalnih redara po Zakonu o gospodarenju otpadom i Zakonu o komunalnom gospodarstvu

Predavanje je započelo usporedbom ovlasti komunalnih redara po Zakonu o gospodarenju otpadom i Zakonu o komunalnom gospodarstvu (Odluci o komunalnom redu), pri čemu je izvršena usporedba prednosti i nedostataka praktičnog postupanja po jednom ili drugom propisu. Cilj angažmana komunalnog redarstva u sferi rješavanja problema nepropisno odloženog otpada svakako je brzina i efikasnost u postizanju reda u prostoru uz što je manje moguće trošenje proračunskih sredstava na sanaciju nedjela „nepoznatih počinitelja“.

Uspješno sankcioniranje prekršitelja dovodi do rasta interesa za educiranjem o postupanju s otpadom u cijeloj populaciji, osobito onom dijelu koji do sada za te teme uopće nije bio zainteresiran. Ovo je osobito važno u sredinama s intenzivnim turizmom s obzirom na veliki priliv turista i povremenih posjetitelja u sezoni kojima edukacija o lokalnim pravilima uglavnom nije niti dostupna, niti ih zanima, a lokalni sustavi su pod enormnim opterećenjem.

U Gradu Crikvenici osmišljen je učinkovit model rješavanja ovih problema na način povezivanja radnika komunalnog poduzeća s komunalnim redarima koji je na edukaciji detaljno predstavljen. Objašnjeno je i koje sve aktivnosti trebaju uslijediti da bi se borba s neredom uspješno nastavila.

Objašnjen je način obračuna poticajne naknade definiran Zakonom o gospodarenju otpadom

Objašnjena je još jedna aktualna tema, tj. način obračuna poticajne naknade definiran Zakonom o gospodarenju otpadom. Gradovi i općine su obuhvatom količina otpada u formuli nesrazmjerno opterećeni, jer se stopa odvojenog skupljanja otpada za izračun poticajne naknade računa na način da u količine nepoželjnog miješanog komunalnog otpada ulaze i količine sakupljene od korisnika koji su kućanstva i od onih koji nisu kućanstva (tvrtke, obrti, privatni iznajmljivači).

Nasuprot tome, u količine poželjnih odvojeno skupljenih frakcija (papir, plastika, biootpad…) uključuju se samo količine skupljene od kućanstava. Dakle, stvarna stopa odvojenog sakupljanja je daleko veća od ove koja se računa za potrebe izračuna i naplate poticajne naknade. Ovo je osobit problem u sredinama s jakim gospodarstvom i puno privatnih iznajmljivača.

Uslijedila su mnogobrojna pitanja i razvila se živa diskusija. Vezano za poticajnu naknadu i definiranje ovlasti komunalnog redarstva zaključeno je da bi bilo dobro preko Udruge gradova, Hrvatske zajednice općina i HGK pokušati utjecati na MINGOR da se Zakon o gospodarenju otpadom u tim segmentima modificira na način da omogući efikasnije i primjerenije postupanje u praksi.