Otvorene prijave za konferenciju “Prilagodba klimi – otporan grad, sretan grad”

Otvorene prijave za konferenciju “Prilagodba klimi – otporan grad, sretan grad”

Dana 22. travnja, povodom Dana planeta Zemlje, WWF Adria u suradnji s Gradom Koprivnicom, Gradskim komunalnim poduzećem Komunalac iz Koprivnice i Sveučilištem Sjever, organizira konferenciju o održivim gradovima u kontekstu klimatskih promjena. Konferencija će se održati u Koprivnici u prostoru Sveučilišta Sjever.

Ideja konferencije je pokazati kako klimatske promjene utječu na život u gradovima danas, kako gradovi trebaju planirati svoj daljnji razvoj i kvalitetu života i koja su to praktična rješenja koja prvenstveno jačaju otpornost na klimatske promjene te po mogućnosti i ublažavaju njihove posljedice, bilo da dolaze od samih gradova ili lokalnih kompanija.

Tri tematska bloka

Konferencija je koncipirana u tri tematska bloka koji se sastoje od predavanja i panel rasprave – od definiranja činjeničnog stanja, preko strateških i konkretnih rješenja iz gradova te mogućnosti financiranja.

Cilj je predstaviti što više primjera dobre prakse. Panele moderira WWF Adria.

Konferencija će završiti sadnjom voćaka na sveučilišnom kampusu pri čemu će uz sadnice biti postavljene pločice s nazivom voćke i imenom grada koji je sadi te logom Grada Koprivnice i WWF-a.

Organizatori ljubazno mole da sudjelovanje na konferenciji potvrdite do 9. travnja slanjem e-maila na adresu jgable@wwfadria.org

Pogledajte detaljan DNEVNI RED.

Pozivnica: