Prijave za Nacionalnu konferenciju savjeta mladih do 20. rujna

Prijave za Nacionalnu konferenciju savjeta mladih do 20. rujna

U organizaciji Udruge gradova u RH, Grada Dubrovnika i Savjeta mladih Grada Dubrovnika, od 15. do 17. listopada 2021. godine, u Dubrovniku će se održati 5. Nacionalna konferencija savjeta mladih.

Zbog epidemioloških mjera broj sudionika je ograničen te se prijaviti mogu samo gradovi. Delegaciju grada čine jedan/na predstavnika/ca Grada te jedan ili dva člana ili članice savjeta mladih.

Nacionalna konferencija savjeta mladih središnji je godišnji susret namijenjen savjetima mladih u Hrvatskoj. Za cilj ima jačanje uloge savjeta mladih u procesima donošenja odluka i kreiranju lokalnih politika te izgradnju kapaciteta samih članova savjeta mladih.

U tri dana trajanja konferencije stručnjaci iz područja rada s mladima doprinose kvaliteti programa i rasprava na Konferenciji. Ipak, najveći fokus je na samim članovima savjeta mladih koji zajedničkim radom, na temelju primjera dobre prakse, iznjedre konkretne rezultate Konferencije koji mogu biti korisni za njihov svakodnevni rad.

Zbog trenutne epidemiološke situacije, broj sudionika je ograničen, a prijaviti se mogu samo gradovi.
Delegaciju grada čine jedan/na predstavnika/ca Grada te jedan ili dva člana ili članice savjeta mladih.

Predstavnik/ca grada može biti gradonačelnik/ca, zamjenik/ca gradonačelnika/ce, predsjednik/ca gradskog vijeća te pročelnik/ca ili službenik/ca zadužen za mlade/savjet mladih.

Za sudionike ovogodišnje Konferencije osigurali smo povlaštene cijene smještaja i povratnih aviokarata.

Prijave su otvorene do 20. rujna ili do popunjavanja predviđenog broja mjesta.

Više informacija, kao i prijavni obrazac, možete pronaći na www.udruga-gradova.hr/nksm.

Sve dodatne informacije možete dobiti na info@udruga-gradova.hr.

Ovisno o epidemiološkim mjerama za vrijeme trajanja Konferencije, zadržavamo pravo od sudionika tražiti Covid potvrde.