Pogled iz zraka uz georeferencirane panoramske snimke

Pogled iz zraka uz georeferencirane panoramske snimke
Georeferencirana snimka područja grada u pipGIS® sustavu

Svima dobro znani „Google Street View“ alat danas koristi sve veća populacija ljudi, a osim njegove primarne svrhe lakšeg snalaženja u prostoru, pruža i detaljnije informacije o određenom mjestu. Perspektivom od 360° stupnjeva možemo vrlo lako zamisliti kako hodamo ulicama Londona ili stojimo na Golden Gate Bridgeu. No, probajte zamisliti kako bi „Google Street View“ izgledao iz zraka. U tom bismo slučaju objekte na karti promatrali iz ptičje perspektive.

Uz novu uslugu „Okolo.hr“ ova zamisao postaje stvarnost! Tvrtke specijalizirane za upravljanje i vizualizaciju prostornih podataka „Promet i prostor“ i „4D monitoring“ zajednički su razvile ideju kojom prostorno planiranje postaje znatno lakše.

Ova web platforma omogućuje interaktivan pregled panoramskih snimki iz zraka. Georeferencirane snimke snimljene su bespilotnom letjelicom (dronom) koja je opremljena 112.5 MP kamerom za panoramsko (360°) snimanje i GPS uređajem visoke točnosti.

Implementacijom sfernih fotografija u sustav omogućena je učinkovita usporedba i praćenje promjena u prostoru tijekom određenog razdoblja, a fotografije služe i kao izvrstan alat za kontrolu tijeka radova te praćenje građevinskih projekata i većih investicija.

Zasigurno se pitate kome bi koristio ovakav prikaz?

Malo je reći da bi, primjerice, jedinice lokalne samouprave u čijoj je nadležnosti prostorno planiranje, evidencija komunalnih obveznika, kao i cjelokupna komunalna infrastruktura imale veliku korist od ovakvog načina pregleda.

Kod uobičajenog snimanja prometnica („Google Street View“) može se dogoditi da pojedini objekti nisu uočljivi ukoliko se nalaze iza drugih objekata koji ih okružuju i time onemogućuju njihovu vidljivost. Upravo je zračnim je snimkama omogućeno njihovo lakše uočavanje kao i evidencija što uvelike pomaže jedinicama lokalne samouprave.

Ostale prednosti zračnih panoramskih snimaka su:

  • uvid u postojeće (trenutno) stanje
  • detektiranje ilegalnih gradnji kod obračuna iznosa komunalne naknade (katovi, djelomično ukopani ili natkriveni objekti i sl.)
  • praćenje većih investicija (npr. snimanje gradilišta u razmaku od par mjeseci)
  • omogućen je pogled „pod kutom“ čime je prikaz prirodniji, a orijentacija pojednostavljena
  • mogućnost pokrivanja cijele jedinice lokalne samouprave s manje utrošenog novca
  • promotivni materijal – nadopuna materijalima za Gradska i Općinska vijeća
  • atraktivan pogled na nekretnine koje se prodaju ili iznajmljuju
Georeferencirana snimka gradilišta kod Opatije

Osim toga, snimke je moguće ugraditi i u željenu web stranicu ili geoinformacijski sustav. Jedan od njih je pipGIS® sustav za vizualizaciju i upravljanje prostornim podacima. Ovaj visoko interoperabilan program otvorenog koda omogućuje integraciju sa senzorima, kamerama i drugim vanjskim sustavima, a jedinicama lokalne samouprave omogućeno je brzo i jednostavno dobivanje informacija o tome plaćaju li komunalni obveznici naknadu i postoje li ilegalno sagrađeni objekti.

Sustav koristi već više od 70 jedinica lokalne samouprave

Sustav koristi već više od 70 jedinica lokalne samouprave u Hrvatskoj koje ovakvom integracijom  razvijaju infrastrukturu prema Smart City značajkama, dok su njihovi podaci objedinjeni u jedinstvenoj bazi podataka s kojom je lako rukovati.

Prikaz podataka poput evidencije cjelokupne prometne i komunalne infrastrukture, katastra infrastrukture i katastra zelenila, registra nekretnina, prostornih planova, investicija, gospodarenja otpadom ili klimatske i energetske učinkovitosti moguće je prilagoditi i istima olakšano upravljati.

Postoji i opcija javne dostupnosti sustava građanima. Oni se tada mogu informirati o samoj aplikaciji, načinu rada i mogućnosti korištenja aplikacije kroz javni web servis. Olakšana komunikacija, edukacija građana te prezentacija novih projekata, investicija ili drugih noviteta može ubrzati i pojednostaviti administrativne procese unutar gradske uprave i omogućiti donošenje kvalitetnijih odluka.

Mogućnosti primjene ove tehnologije su neograničene, a prostor za napredak i razvoj je sve veći. Povećana svijest građana može potaknuti razvoj novih ideja i prijedloga, a jedinicama lokalne samouprave olakšana je evidencija i rukovanje podacima, što unaprjeđuje zajednicu i omogućuje kvalitetniji život.

Promjenjive panoramske snimke na naslovnici platforme „Okolo.hr“
Georeferencirana snimka amfiteatra u Puli
Georeferencirana snimka područja Slavonskog Broda