PROMET I PROSTOR d.o.o. : webGIS Aplikacijski sustav (pipGIS®)

Metalčeva 5, 10 000 Zagreb
PROMET I PROSTOR d.o.o. : webGIS Aplikacijski sustav (pipGIS®)

Vođenje, evidencija i vizualizacija svih vrsta prostornih podataka – od komunalne infrastrukture do registra nekretnina

O NAMA

Tvrtka Promet i prostor d.o.o. ( u nastavku PiP) registrirana je za djelatnost „Inženjerstvo“ i s njim povezano tehničko savjetovanje. Tvrtka je orijentirana razvoju informatičkih rješenja u području geoprostornih baza podataka, te inovativnom pristupu izrade poslovnih aplikacija.

PiP je osnovan 2010. godine sa sjedištem u Zagrebu gdje trenutno broji 15 zaposlenika.

Otvorenost prema inovativnim informatičkim tehnologijama, kao i vjera da se vlastitim predanim radom mogu proizvesti domaća kvalitetna rješenja koja mogu zadovoljiti i najzahtjevnije korisnike, smjerokazi su razvoja PiP-a.

Sva su rješenja vlastiti softverski proizvodi potvrđeni u kvaliteti kroz jednostavnu i uspješnu upotrebu kod korisnika općina, gradova te upravitelja cesta (ŽUC, ARZ d.d., HC).

Tvrtka je vodeća u kvaliteti, jednostavnosti i brzini realizacije na teritoriju cijele Hrvatske.

Višegodišnje iskustvo rada djelatnika i suradnika na domaćim i međunarodnim projektima, povezanost sa znanstvenim institucijama i partnerima u regiji te korištenje niza različitih programskih rješenja pozicioniraju PiP u sam vrh ponude inženjerskih usluga.

Ono što tvrtku Promet i prostor ipak u najvećoj mjeri ističe od ostalih IT tvrtki potpuna je prilagodba SMART rješenja korisničkim željama. Iako zaposlenici  imaju mnoštvo ideja, sustav prvenstveno razvijaju prema korisnicima, a upravo ih osluškivanje tih potreba održava vodećim na svom tržištu.

IZDVOJENA PROGRAMSKA RJEŠENJA

Što sve možemo prikazati?

Komunalna infrastruktura, vlasništvo čestica, poljoprivredna zemljišta, prostorni planovi, katastar vodova, registar nekretnina,…

Osnovno rješenje koje se nalazi u pozadini svakog pojedinog modula je pipGIS web platforma za prikaz i upravljanje prostornim podacima.

pipGIS je najmoderniji geoinformacijski sustav koji omogućuje korištenje i upravljanje velikim brojem baza podataka (od cesta, pješačko-biciklističkih pravaca, komunalnih obveznika, evidencije poljoprivrednih zemljišta…) na jednom mjestu putem digitalnih prostornih karti.

Platforma podržava niz integriranih modula s funkcionalnostima pregleda, uređivanja i analize prostornih podataka. pipGIS ima potencijal predstavljati središnji sustav poslovanja tvrtke jer objedinjuje podatke u jedinstvenu bazu s kojom je jednostavno rukovati.

Značajke pipGIS sustava

Značajke pipGIS sustava
 • Svim podacima može se pristupiti s računala, tableta ili mobitela- iz ureda ili na terenu. Uz Web sustav dolazi i integrirana mobilna aplikacija za terensko korištenje i prijave.
 • Za sustav nije potrebna instalacija – može mu pristupiti neograničen broj korisnika istovremeno.
 • Odlikuje ga program otvorenog koda uz kojeg dolaze minimalni hardverski zahtjevi, što isključuje bilo kakva plaćanja licenci trećim stranama.
 • Sve podatke moguće je dodavati i uređivati izravno u sustavu te im dodavati fotografije i dokumente i/ili printati PDF datoteke.
 • Sustav je lako integrirati s drugim informatičkim sustavima:
  • GPS,
  • kamere,
  • senzori,
  • računovodstveni softveri,…
 • Ima olakšano pretraživanje i dohvaćanje podataka uz mogućnost izrade statističkih informacija na određenom području kao i izrada detaljnih izvještaja.
 • U sustavu je jasno definirana hijerarhija poslovanja – moguće je upravljati administratorskim pravima pregleda i uređivanja podataka po programskim modulima.
 • Osigurana korisnička podrška (mailom, telefonski ili osobno)

Brojni su korisnici prepoznali potencijal koja rješenja tvrtke Promet i prostor mogu ponuditi, što je rezultiralo time da je spektar djelatnosti koje koriste ta rješenja izrazito raznolik:

Javni servisi za građane

Javni servisi za građane
 • Prijava komunalnih problema (Popravimo.hr)
 • Davanje prijedloga izmjene prostornih planova
Prikaz cjelokupne komunalne infrastrukture

Optimizacije procesa upravljanja prihodima i gradskom imovinom

 • Vizualizacija obveznika (komunalna naknada, NUV,..)
 • Smještajni kapaciteti
 • Sustav održavanja komunalne infrastrukture (eIntervencije) – javna rasvjeta, nerazvrstane ceste, dječja igrališta, klupe,…

Snimanje prometnica i izrada georeferenciranog videozapisa

Snimanje prometnica i izrada georeferenciranih videozapisa
 • Pregled panoramskih 360° video zapisa za naručene snimke u bilo kojem vremenskom periodu i na bilo kojoj lokaciji koja je dostupna automobilom

Cjelokupna prometna infrastruktura

 • Unos i održavanje signalizacije, autobusnih linija i stajališta, pješačkih i biciklističkih staza, parkirališta, mostova,…
 • Sustav za održavanje prometnica
Sustav za unos i održavanje prometne infrastrukture

Sustav za održavanje prometne infrastrukture

Registar nekretnina

 • upravljanje gradskom i državnom imovinom
 • poljoprivredna zemljišta
 • vlasništvo čestica
 • komunalna infrastruktura (prema ZKG)
 • prostorno planska dokumentacija
 • katastar vodova
Registar nekretnina

Gospodarenje otpadom

 • zeleni otoci i reciklažna dvorišta
 • spremnici otpada u kućanstvima
 • raspored odvoza otpada
 • evidencija lokacija odbačenog otpada (divlja odlagališta)
Gospodarenje otpadom

Katastar zelenila

 • evidencija travnjaka, stabala, grmova…
Katastar zelenila

Analiza prometnih nesreća

 • najteže prometne nesreće
 • poginuli i ozlijeđene
 • rizične točke
Analiza prometnih nesreća

NAJVAŽNIJE REFERENCE

Prikaz aktivnih korisnika pipGIS rješenja

Izdvojena programska rješenja za optimizaciju poslovnih procesa već je prepoznalo preko 70 jedinica lokalne samouprave, 15 županijskih uprava za ceste, 20-ak komunalnih poduzeća kao i razne znanstvene i državne institucije (Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Geodetski fakultet, Vatrogasne i Turističke zajednice,…).

Najvažnije reference (projekti)

Projekt Pametni gradovi ­- gradovi budućnosti 2014., nagrada u kategoriji „Pametnija uprava“ Grada Jastrebarsko u organizaciji Poslovnog dnevnika. Kvalitetnije rješavanje problema građana u svakodnevnom radu lokalne uprave te uspostava efikasnijeg sustava upravljanja i održavanja nerazvrstanih cesta bio je osnovni cilj projekta E – ceste Online.

Nagrada u kategoriji „Pametnija uprava“ Grada Jastrebarsko u organizaciji Poslovnog dnevnika

Pametni gradovi – gradovi budućnosti 2019“ nagrada u kategoriji „Pametna uprava“ Grada Velike Gorice u organizaciji Poslovnog dnevnika. Nagrada je dodijeljena za modul gradskog geoinformacijskog sustava e-URB koji građanima omogućava online sudjelovanje u kreiranju prostornih planova čime se građane aktivnije uključilo u upravljanje prostornim razvojem Grada.

Promet i prostor d.o.o.

Dubovačka 38, 10 000 Zagreb

Ured u Zagrebu:Metalčeva 5, 10 000 Zagreb

Telefon: +385 1 5804 754

Mobitel: +385 98 952 7275​

E-mail:info@prometiprostor.hr