Tvrtka Promet i prostor d.o.o. razvila Web GIS alat eEditor za prostorne planove nove generacije

Tvrtka Promet i prostor d.o.o. razvila Web GIS alat eEditor za prostorne planove nove generacije

Krajem 2018. godine, izrađen je i pušten u probni rad pilot-programskog rješenja „ePlanovi – editor“, koje se pokazalo kao koristan alat namijenjen stručnim izrađivačima planova, te je Ministarstvo u listopadu 2019. raspisalo natječaj za nabavu usluge računalne aplikacije eEditor – kompleksnog rješenja kojim bi se obuhvatile tražene funkcionalne i podatkovne preinake samog pilot-programskog rješenja.

Tvrtka Promet i prostor doo je za potrebe Ministarstva razvila sustav eEditor kao rješenje bazirano na webGIS tehnologiji s funkcionalnostima i alatima za kreiranje (crtanje) prostornih planova te razmjenu podataka s postojećim servisima. 

Temeljem zaprimljenih informacija od strane stručnih izrađivača prostornih planova koji imaju suglasnost Ministarstva za obavljanje poslova prostornog uređenja, ukazana je potreba za funkcionalnom nadogradnjom pojedinih komponenti koje se nisu mogle ranije predvidjeti radi izrazite kompleksnosti i detaljnosti na kojem je zasnovano rješenje eEditor, te je trenutno je u fazi nadogradnja sustava s modulom ePlanovi radi direktnog učitavanja prostornih slojeva planova u modul ePlanovi kako bi isti ostvarilo svoj puni potencijal i postao cjelovito programsko rješenje za izradu svih vrsta prostornih planova.

Prostorni planovi nove generacije izrađivat će se kroz novi modul ePlanovi editor

Naime, Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine razvija novu elektroničku uslugu koja će se koristiti za izradu prostornih planova nove generacije. U nastavku će se provesti ‘prevođenje’ planova stare generacije u planove nove generacije, tako da novo softversko rješenje i povezivanje s modulom ePlanovi s jedne strane olakšava rad stručnim izrađivačima i donosi standardizaciju cjelokupne prostornoplanske dokumentacije.

Međutim, reformske aktivnosti kroz projekt ISPU – Informacijski sustav prostornoga uređenja i njegovi moduli, i u ovom području predstavljaju ‘reformsku oluju’, jer će stručne izrađivače lišiti dugotrajnog prikupljanja i obrade podloga i ulaznih podataka, a investitori će za svaku lokaciju u RH u konačnici znati koja su pravila na snazi, počevši od pitanja što se smije ili ne smije graditi pa nadalje, sve online te besplatno.

Riječ je o web-GIS rješenju koje će besplatno moći koristiti stručni izrađivači prostornih planova

Riječ je o web-GIS rješenju koje će besplatno moći koristiti stručni izrađivači prostornih planova – to su oni koji imaju suglasnost Ministarstva za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja, jer će im na raspolaganju biti alati koji omogućavaju “jednostavno i topološki uredno crtanje te jednoznačno povezivanje grafičkih i tekstualnih dijelova prostornih planova”.

Kroz ovaj modul svi prostorni planovi u RH bit će izrađeni i prikazani na standardiziran način. Time će se investitorima koji ulaze u proces gradnje omogućiti da za svaku lokaciju u Hrvatskoj vrlo jednostavno dobiju odgovor na pitanja koja glase npr. što se smije ili ne smije graditi, kako građevina treba izgledati, koje tijelo izdaje posebne uvjete i uvjete priključenja u postupcima izdavanja dozvola i slično, a podaci će se besplatno moći pogledati na Geoportalu ISPU-a,” navode iz Ministarstva.

Modul ePlanovi editor će omogućiti znatno bržu i jednostavniju izradu planova

Modul ePlanovi editor će omogućiti znatno bržu i jednostavniju izradu planova, tako što će stručnim izrađivačima u ovom modulu biti na raspolaganju sve službene podloge, kao što su digitalne ortofoto karte, slojevi iz Registra prostornih jedinica (granice županija, gradova, općina i naselja, te adrese), uvijek ažurni digitalni katastarski plan, drugi važeći prostorni planovi, kao i svi dostupni podaci iz registara i evidencija javnopravnih tijela. Time će se izbjeći dugotrajno prikupljanje i obrada podloga i ulaznih podataka.

Cijeli sustav, podsjećaju, uspješno je testiran na području Primorsko-goranske županije, odnosno Grada Crikvenice kojima su prostorni plan županije – i to prostorni plan uređenja grada i 2 urbanistička plana uređenja ‘prevedeni’ iz stare u novu generaciju. Tako se provjerilo samo tehničko rješenje Editora, ali i prijedlozi podzakonskih propisa kojima se uređuje pitanje izrade prostornih planova.