U sklopu PEPSEA projekta, tvrtka Promet i prostor je izradila prvi WebGIS sustav za upravljanje onečišćenjem mora u zatvorenim dijelovima mora

U sklopu PEPSEA projekta, tvrtka Promet i prostor je izradila prvi WebGIS sustav za upravljanje onečišćenjem mora u zatvorenim dijelovima mora

Zahvaljujući prekograničnom projektu PEPSEA, Splitsko-dalmatinska županija (SDŽ) dobila je vrijednu opremu za djelovanje u slučajevima onečišćenja mora koja je integrirana s WebGIS plaftormom koju je za potrebe PEPSEA projekta razvila tvrtka Promet i prostor d.o.o. Time je cjelokupni sustav za upravljanje onečišćenjem mora u zatvorenim dijelovima mora (sustav za reagiranje u kriznim situacijama), podignut na višu razinu.

WebGIS platforma s integriranim podacima mjerne opreme omogućuje pregled i upravljanje podacima, kao i komunikaciju između korisnika putem samog web servisa (plaftorme).  Obzirom da informacija o mjestu i razlogu kriznog događaja može biti od presudne važnosti, a WebGIS sustav svojim funkcionalnostima omogućuje brzo i jednostavno upravljanje (prostornim) podacima i njihovim osobinama pridruženim u obliku atributa, sustav je dan na korištenje Vatrogasnoj zajednici Splitsko-dalmatinske županije koja je ujedno i administrator sustava.

WebGIS sustav automatski obavještava korisnike sustava da je došlo do onečišćenja kako bi se reagiralo promptno

S ciljem ostvarivanja visoke razine strateškog djelovanja, poboljšanja komunikacije među službama i djelatnicima, olakšanog pristupa ključnim podacima u kriznim situacijama i pojednostavljenja operativnih procesa, neograničeni broj korisnika i organizacija može istovremeno koristiti sustav i vršiti međusobnu komunikaciju brzo, jednostavno i efikasno.

Nadalje, ukoliko dođe do onečišćenja mora, webGIS sustav, obzirom na integraciju s mjernim postajama u moru, automatski obavještava korisnike sustava da je došlo do onečišćenja kako bi se reagiralo promptno.

U WebGIS sustavu, osim „live“ podataka o onečišćenju mora, nalaze se i podaci o batimetrijskoj i geodetskoj izmjeri, stereo snimci, multispektralni snimci, analiza vode i sedimenata te planovi intervencija, a sustav omogućuje korisnicima i unos novih te izmjenu postojećih podataka u bilo kojem trenutku, a sve s ciljem posjedovanja potpune i točne baze podataka koja je temelj za donošenje pravovremenih i kvalitetnih odluka kako na strateškoj tako i na operativnoj razini.

Sredstvima i aktivnostima PEPSEA projekta, u Kaštelanskom zaljevu postavljena je prva plutača sa senzorima na hrvatskom dijelu Jadrana te je nabavljen jedinstven plutajući spremnik od pet kubika za slučaj onečišćenja koji vuče sajlama s broda. Na Cemexovim tornjevima postavljene su dvije IP kamere, nabavljen je dron vrijedan 150 tisuća kuna za snimanje razmjera onečišćenja i koordiniranje akcija sanacije i spašavanja iz zraka. Uz to, nabavljeno je po 500 metara upijajućih i 400 metara krutih brana, paketi za sanaciju onečišćenja u lukama te kompletna zaštitna oprema za ljudstvo.

Što se dobilo postavljanjem ove opreme?

Što se dobilo postavljanjem ove opreme i tko njome i kako upravlja, pojasnio nam je Tomislav Vidić, viši stručni suradnik Upravnog odjela za turizam i pomorstvo SDŽ.

U suradnji s vatrogascima, postavili smo dvije kamere na Cemexove tornjeve, a potom i plutaču sa senzorima za onečišćenja u Kaštelanskom zaljevu za koju smo morali ishoditi osam dozvola različitih ministarstva koje se obnavljaju svake tri godine. Na taj način, u slučaju onečišćenja mora, osigurat ćemo djelovanje žurnih službi u okviru “zlatnog sata”, odnosno prije nego se mrlja na morskoj površini nekontrolirano proširi nošena vjetrom i morskim strujama. Senzor na plutači prati sve promjene na moru i javlja ih putem maila vatrogascima koji potom, u slučaju onečišćenja, alarmiraju Lučku kapetaniju, a oni službe nadležne za sanaciju. Lučka kapetanija ima podatke o kretanju brodova kako bi se otkrilo koji od njih je izvor onečišćenja, a u tom poslu posebno pomažu kamere. Diže se i dron koji daje najbolji uvid u stanje na terenu kako prije, tako i za vrijeme akcije sanacije. Naime, Kaštelanski zaljev posebno je područje ugroženo ne samo živom i drugim onečišćenjima iz nekadašnjih tvornica na području Kaštela, poput Jugovinila, nego i svakodnevnim pretakanjem goriva iz tankera u terminal Ine, kao i razne sirovine u sjevernoj luci.

Prema riječima Vidića, u sklopu PEPSEA projekta (Protecting the Enclosed Parts of the Sea in Adriatic from Pollution) organizirana je i obuka za vatrogasce kako bi što bolje rukovali ovom sofisticiranom opremom te se brže i lakše uključili u akciju gašenja i spašavanja na moru na što ih je obvezao novi Zakon o vatrogastvu koji je stupio na snagu početkom 2020. godine.

Po četiri partnera s hrvatske i talijanske strane

Projekt PEPSEA je prekogranični projekt kojega provode po četiri partnera s hrvatske i talijanske strane. Projekt je vrijedan ukupno 2,9 milijuna eura od čega je Splitsko-dalmatinsko županiji pripalo 513 tisuća eura. Sufinanciran je iz Programa prekogranične suradnje Interreg V-A Italija – Hrvatska 2014.-2020.

Prije realizacije projekta, istraživalo se kompletno područje Kaštelanskog zaljeva, osobito istočni dio gdje je utvrđeno da postoje male količine opasnog otpada i žive na prostoru nekadašnjeg Jugovinila kao i niz drugih potencijalnih opasnosti. Na osnovu tog istraživanja, nabavljena je oprema za slučajeve onečišćenja, da se može što prije reagirati kako samo onečišćenje ne bi imalo negativne posljedice za turizam, istaknuo je Vidić.

Izvor: pomorskodobro.dalmacija.hr