Fond vrijedan 17,5 milijardi eura za potporu zelenom gospodarstvu država članica EU

Fond vrijedan 17,5 milijardi eura za potporu zelenom gospodarstvu država članica EU
  • Naglasak na najslabije razvijenim regijama, najudaljenijim regijama i otocima
  • Uvjet za financijsku potporu je obvezivanje na klimatsku neutralnost do 2050.
  • Isključena su ulaganja povezana sa spaljivanjem otpada i fosilnim gorivima
  • „Mehanizam za zeleno nagrađivanje” država članica koje brže smanjuju emisije

Fond za pravednu tranziciju pomoći će državama članicama da ublaže socioekonomske utjecaje tranzicije na klimatsku neutralnost

Paket obuhvaća 7,5 milijardi eura iz višegodišnjeg proračuna za razdoblje 2021. – 2027. i dodatnih 10 milijardi iz Instrumenta EU-a za oporavak. Iz njega će se financirati projekti usmjereni na gospodarsku diversifikaciju, ekonomsko preusmjeravanje ili otvaranje radnih mjesta i projekti koji doprinose prelasku na održivo, klimatski neutralno i kružno gospodarstvo.

Fond za pravednu tranziciju financirat će pomoć pri traženju posla, usavršavanje i prekvalifikaciju te aktivno uključivanje radnika i tražitelja zaposlenja tijekom prelaska europskoga gospodarstva na klimatsku neutralnost. Podupirat će i mikropoduzeća, poduzetničke inkubatore, sveučilišta i javne istraživačke institucije te ulaganja u nove energetske tehnologije, energetsku učinkovitost i održivu lokalnu mobilnost.

Sredstvima Fonda neće se financirati projekti spaljivanja otpada, kao ni izgradnja ili razgradnja nuklearnih elektrana, aktivnosti povezane s duhanskim proizvodima i ulaganja koja uključuju fosilna goriva.

U svojim planovima za pravednu tranziciju države članice moraju utvrditi područja koja su najteže pogođena energetskom tranzicijom i u njih usmjeriti primljena sredstva. Posebnu pozornost treba posvetiti posebnostima otoka, otočnih područja i najudaljenijih regija.

Ako se sredstva za Fond uvećaju nakon 31. prosinca 2024., na inicijativu Parlamenta uvest će se „Mehanizam zelenog nagrađivanja”. Ta dodatna sredstva raspodijelit će se državama članicama, s time da će one koje brže smanjuju industrijske emisije stakleničkih plinova dobiti više sredstava.

Drugi ključni aspekti

  • Da bi imale pristup sredstvima Fonda, države članice morat će se na državnoj razini obvezati na postizanje klimatske neutralnosti do 2050. Prije usvajanja tog cilja imat će pravo na samo 50 % dodijeljenih sredstava.
  • Poduzeća u financijskim poteškoćama mogu dobiti potporu u skladu s privremenim pravilima Unije o državnim potporama utvrđenima za iznimne okolnosti.
  • Sredstva se mogu prenijeti iz drugih kohezijskih fondova na dobrovoljnoj osnovi.
  • Udio sufinanciranja ulaganja sredstvima Unije ograničen je na najviše 85 % za slabije razvijene regije, 70 % za tranzicijske regije i 50 % za razvijenije regije.