Nagrada „Europski građanin” za 2021. godinu

Nagrada „Europski građanin” za 2021. godinu

Nagrada „Europski građanin” namijenjena je inicijativama koje doprinose europskoj suradnji i promiču zajedničke vrijednosti.

Nagrada koju Europski parlament dodjeljuje svake godine namijenjena je građanima ili skupinama koji potiču:

  • Uzajamno razumijevanje i integraciju u EU-u
  • Prekograničnu suradnju kojom se gradi snažniji europski duh
  • Vrijednosti EU-a i temeljna prava

Saznajte tko je osvojio nagradu

Kako se prijaviti

Za nagradu se mogu prijaviti pojedinci, skupine, udruge ili organizacije ili se može nominirati projekt. Nominaciju mogu podnijeti i zastupnici.

Saznajte pravila za dodjelu nagrade

Prošlogodišnja nagrada

Saznajte tko je osvojio nagradu „Europski građanin” 2020. godine.