Otvoren je URBACT poziv za dobre prakse!

Otvoren je URBACT poziv za dobre prakse!
URBACT poziv za dobre prakse

Do 30. lipnja, URBACT traži postojeće lokalne prakse koje su djelotvorne, participativne, integrirane, relevantne na europskoj razini i lako prenosive u druge europske gradove

Sve informacije o ovom pozivu saznajte u srijedu 8. svibnja na webinaru u organizaciji Nacionalne URBACT točke (Udruge gradova). Sudjelovanje je besplatno, a prijave obavezne.

Prilika je to gradovima da kandidiraju najbolje postojeće lokalne prakse

URBACT je 15. travnja otvorio poziv za dobre prakse. Prilika je to gradovima da kandidiraju najbolje postojeće lokalne prakse, te da potencijalno postanu nositelji oznake URBACT Good Practice čime im se otvara mogućnost za promociju grada na nacionalnoj i europskoj razini te mogućnost da postanu vodeći partneri u URBACT mrežama za prijenos dobrih praksi koje će biti pokrenute 2025. godine uz osigurano financiranje i podršku programa.

Više informacija o ovom pozivu za dobre prakse bit će predstavljeno u srijedu, 8. svibnja s početkom u 11 sati, kada predstavnici Nacionalne URBACT točke (UGRH) organiziraju informativni webinar za potencijalne prijavitelje iz Hrvatske.

Sudjelovanje je besplatno, a uz obaveznu registraciju, otvoreno svim zainteresiranim dionicima. Webinar je prvenstveno namijenjen predstavnicima hrvatskih gradova i razvojnih agencija.

Planirani dnevni red:
  • predstavljanje značajki poziva (prihvatljive prakse, prihvatljivi prijavitelji, tematski opseg, kriteriji za odabir, vremenski okvir i prijava praksi);
  • primjeri postojećih URBACT dobrih praksi iz Hrvatske;
  • pitanja i odgovori;
  • najave nadolazećih URBACT i EUI aktivnosti.