Umjetna inteligencija i EU

Umjetna inteligencija i EU

EU-ov pristup umjetnoj inteligenciji, utemeljen na povjerenju i izvrsnosti, građanima će uliti pouzdanje da prihvate te tehnologije i potaknuti poduzeća da ih razvijaju.

Podaci i umjetna inteligencija mogu pomoći u rješavanju mnogih problema u društvu, od zdravstva i poljoprivrede do sigurnosti i proizvodnje.

To se može postići samo ako se primjenom i razvojem tehnologije gradi povjerenje građana u nju. Zato će strateški okvir EU-a koji počiva na temeljnim vrijednostima građanima uliti pouzdanje da prihvaćaju rješenja na temelju umjetne inteligencije i potaknuti poduzeća da ih razvijaju.

Promicanje izvrsnosti u području umjetne inteligencije

– novim javno-privatnim partnerstvom u području umjetne inteligencije i robotike

– jačanjem i povezivanjem centara izvrsnosti za istraživanja u području umjetne inteligencije

– osnivanjem barem jednog digitalno-inovacijskog centra specijaliziranog za umjetnu inteligenciju po državi članici

– povećanjem financiranja vlasničkim kapitalom za razvoj i primjenu umjetne inteligencije uz pomoć Europskog investicijskog fonda

– povećanjem učinkovitosti javne nabave primjenom umjetne inteligencije

– podupiranjem tijela državne uprave u nabavi sustava umjetne inteligencije.

Izgradnja povjerenja

– prilagodbom novih propisa o umjetnoj inteligenciji s obzirom na rizike; trebaju biti djelotvorni, ali ne ograničavati inovacije

– propisivanjem da visokorizični sustavi umjetne inteligencije moraju biti transparentni, sljedivi i pod ljudskom kontrolom

– stvaranjem uvjeta da javna tijela mogu provjeravati sustave umjetne inteligencije kao što provjeravaju kozmetiku, automobile ili igračke

– osiguravanjem nepristranosti skupova podataka

– pokretanjem rasprave na razini EU-a o upotrebi daljinske biometrijske identifikacije (npr. prepoznavanja lica).

Koristi od umjetne inteligencije

EU ima potencijal postati svjetski predvodnik u području sigurne umjetne inteligencije. Izradom čvrstog regulatornog okvira koji se temelji na ljudskim pravima i temeljnim vrijednostima EU može razviti sustav umjetne inteligencije koji je u interesu ljudi, poduzeća i državnih uprava.

Građani – bolja zdravstvena skrb, sigurniji i čišći promet te unaprijeđene javne usluge

Poduzeća – inovativni proizvodi i usluge, primjerice u području energije, sigurnosti, zdravstvene skrbi; veća produktivnost i učinkovitija proizvodnja

Državne uprave – jeftinije i održivije usluge kao što su promet, energija i gospodarenje otpadom.

Podaci o umjetnoj inteligenciji i EU-u

1,5 mlrd. € – Financiranje EU-a za istraživanje i inovacije u području UI-ja poraslo je na 1,5 milijardi eura (70 % je više nego u prethodnom razdoblju). To nije dovoljno.

20 mlrd. € – Cilj je tijekom idućeg desetljeća privući godišnja ulaganja u vrijednosti iznad 20 milijardi eura.

> 25 % – svih industrijskih i osobnih uslužnih robota proizvede se u Europi.