DIGITALNA KOMORA – komunikacijska platforma

DIGITALNA KOMORA – komunikacijska platforma
Izvor: Pixabay

Digitalna komora, komunikacijska platforma za poslovne subjekte, javnu upravu i građane, je projekt Hrvatske gospodarske komore, sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, temeljem ograničenog poziva na dostavu projektnih prijedloga „Razvoj e-usluga“, koji je završio sa 30.06.2020.

Provedba projekta označava digitalnu transformaciju poslovanja Komore kroz formiranje jedinstvene komunikacijske platforme za e-usluge koja će biti dostupna članicama HKG i poslovnoj zajednici te javnoj upravi i građanima, a značajni postojeći ljudski potencijali biti će učinkovitiji i dostupniji čim će se HGK potvrditi kao vodeća gospodarska asocijacija u okruženju. 

Ukupna vrijednost Projekta je 28.694.815,68 HRK od čega 85%, odnosno 24.390.593,32 HRK sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj, a preostalih 15% u iznosu od 4. 304.222,36 HRK Hrvatska gospodarska komora kao korisnik Projekta. 

Razdoblje provedbe Projekta je 34 mjeseci, odnosno od 1. rujna 2017. do 30. lipnja 2020. godine.

Tri sadržajna projektna elementa su:

 • 1. Uspostava modela upravljanja i razvojne platforme za Digitalnu komoru te aplikativno-podatkovne infrastrukture za razvoj aplikacija i servisa digitalne komore;
 • 2. Digitalizacija javnih servisa HGK uz digitalizaciju internih poslovnih procesa za potporu rada s članicama i uspostavu komunikacijske platforme HGK; 
 • 3. Dizajn i digitalizacija sustava za poduzetništvo i razvoj poslovanja te sustava za poslovnu analizu kretanja i pokazatelja gospodarstva i industrije. 

Provedbom aktivnosti unutar ovih elemenata postići će se unapređenje postojećih šest usluga i uspostava novih e-usluga (e-financiranje) razine zrelosti 4: 

 • 1. e-javne ovlasti 
 • 2. e-učenje
 • 3. e-zakonodavstvo
 • 4. e-sajmovi i promocija 
 • 5. e-financiranje
 • 6. e-članice 
 • 7. e-gospodarske informacije 

Dugoročni rezultati provedbe projekta digitalna komora

 • 1. Unaprijedit će se poduzetničko okruženje i povećati kvaliteta pruženih javnih usluga
 • 2. Povećat će se konkurentnost hrvatskih poduzetnika na domaćem i inozemnom tržištu
 • 3. Povećat će se učinkovitost i razina kvalitete usluga HGK
 • 4. Doprinijet će se stvaranju platforme e-Poslovanje u okviru ciljeva Strategije e-Hrvatska
 • 5. Povećat će se razina digitalne internacionalizacije hrvatskog gospodarstva te će se uvesti nove mogućnosti za hrvatske MSP-ove (e-učenje, e-dozvole, e-prijave itd.)

Kontakt

Dr. sc. Sanja Šimić, direktorica Centra za digitalnu transformaciju i strateški razvoj, zamjenica voditelja Projekta  

Tel: 01/4606-701

Fax: 01/4606-737

e-mail: ssimic@hgk.hr 

Više informacija o mogućnostima sufinanciranja iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova te o Operativnom programu Konkurentnost i kohezija potražite na sljedećim poveznicama: 

    •     Europski strukturni i investicijski fondovi

    •     Operativni program Konkurentnost i Kohezija