HAKOM: Tehnologija 5G mreže

HAKOM: Tehnologija 5G mreže

U osnovi 5G mreža radi kao i dosadašnje mreže pokretnih komunikacija (2G, 3G ili 4G) – bazna postaja odašilje radiofrekvencijski signal i komunicira s mobilnim uređajem. 5G mreža će se razvijati postupno, kroz nadogradnju postojećih mreža na postojećim lokacijama.

Frekvencijski pojasevi koji će se u RH primarno upotrebljavati za 5G tehnologiju su 700 MHz i 3,6 GHz te u kasnijoj fazi 26 GHz. U budućnosti će se i dio pojaseva koji se danas koriste za 2G, 3G i 4G koristiti za 5G, kao i dodatni novi frekvencijski pojasevi.

S obzirom na očekivane velike brzine prijenosa podataka i veliki kapacitet 5G mreža, broj baznih postaja će se povećati, pogotovo novopostavljenih tzv. malih ćelija (Small Cells) koje će pokrivati područja koja nisu dostatno pokrivena osnovnim baznim postajama.

Povezivanje baznih postaja

Također, iz istog razloga će se bazne postaje međusobno morati povezati agregacijskim mrežama velike propusnosti (kapaciteta) i niske latencije, što će se u najvećem broju slučajeva ostvarivati izgradnjom svjetlovodne mreže.

Pokrivanje velikih geografskih područja u mrežama pokretnih komunikacija postiže se makro baznim postajama koje se postavljaju na antenske stupove i krovne nosače. U slučaju potrebe za dodatnim kapacitetom u mreži ili pri instalacijama izvedenim u zatvorenom prostoru, postavljaju se tzv. pristupne točke malog dometa (Small Cell) manje izračene snage.

Mogući tipovi takvih instalacija uključuju bočne prihvate na postojeće građevine, prometnu infrastrukturu, reklamne panoe, rasvjetna tijela i općenito uličnu infrastrukturu. S obzirom na to da se implementacijom 5G mreža očekuje povećanje broja takvih postaja, na razini Europske unije planira se propisivanje tehničkih karakteristika takvih baznih postaja za koje se predviđa pojednostavljena zakonska procedura postavljanja.

Riječ je o pristupnim točkama malog dometa manjih dimenzija (volumena do 30 l), koje rade s malim izračenim snagama (EIRP do 10 W), a postavljat će se bliže malim i mikro ciljanim područjima pokrivanja. Tehničke karakteristike tih malih ćelija i način postavljanja sukladan je europskom standardu EN 62232:2017.

Više o frekvencijskim pojasevima, odlukama EU i detaljnijim tehničkim specifikacijama potražite na stranici HAKOM-a