Integracije u GIS-u: Učinkovito povezivanje prostornih podataka za sigurniji i efikasniji grad

Integracije u GIS-u: Učinkovito povezivanje prostornih podataka za sigurniji i efikasniji grad
Promet i prostor GIS integracija

Geografski informacijski sustav (GIS) je moćan alat koji omogućuje vizualizaciju te upravljanje, i analizu prostornih podataka

Koristi se u različitim područjima poput urbanog planiranja, upravljanju katastarskim operatom, prometnom planiranju, evidenciji i održavanju komunalne infrastrukture, upravljanju rizicima i sigurnosti i dr. GIS, kao najsofisticiraniji alat u evidencijama i upravljanju, koristi prostornu komponentu kako bi povezao podatke s njihovim geografskim lokacijama te omogućuje korisnicima da bolje razumiju prostorne odnose i donose informirane odluke temeljene na geografskim podacima.

Danas svaki pametan Grad ima pametan GIS sustav koji je srce donošenja odluka vezanih uz sve aspekte upravljanja gradom.

Jedan od ključnih aspekta pametnog GIS-a su integracije  s drugim poslovnim i informacijsko-računalnim sustavima jer omogućuje povezivanje različitih izvora podataka i alata kako bi se stvorio sveobuhvatan sustav koji pruža relevantne informacije na jednom mjestu.

„Integracije u GIS-u pružaju mogućnosti za povezivanje i analizu različitih podataka iz različitih izvora, što omogućuje bolje razumijevanje prostornih odnosa i donošenje informiranih odluka.“

U daljnjem tekstu vam donosimo nekoliko primjera integracija GIS-a koje točno opisuju ono što želimo reći – da je pametan GIS srce pametnog Grada.

Integracija GIS sustava sa sustavima javne uprave

Jedna od integracija se odnosi na izravno dohvaćanje Digitalnog katastarskog plana (DKP) i grafičkih podatka Registra prostornih jedinica (RPJ) integracijom na Državnu geodetsku upravu putem standardnih servisa (npr.: WFS, Atom servis). To znači da se informacije o parcelama, granicama i drugim katastarskim podacima mogu lako prikazivati i analizirati unutar GIS-a, što je ključna pretpostavka za sve daljnje evidencije i upravljanje procesima.

Također, integracijom preko Državne sabirnice GSB (engl: Government Service Bus) za izravno dohvaćanje zemljišnoknjižnih izvadaka (ZK) iz Ministarstva pravosuđa i uprave i posjedovnih listova (PL) iz Državne geodetske uprave prema odabranoj katastarskoj čestici, upotpunjuje se podatkovna baza i produktivnost u dnevnim procesnim aktivnostima (pregled i dohvat javnih podataka na jednom mjestu – GIS; Slika 1).

GIS – DGU, servis ZK, snimka ceste, Izvor: Promet i prostor

Slika 1. Primjer integracije GIS sustava na podatke Državne geodetske uprave za prikaz katastra te dohvaćanje ZK izvatka

Integracija senzorskih podataka u realnom vremenu u GIS sustav

Integracija izravnih podataka iz senzora u GIS predstavlja još jedan važan aspekt i funkcionalnost GIS-a. Senzori, kao što su brojači prometa, senzori kvalitete zraka i vodostaji rijeka, ili sl., mogu se povezati s GIS-om radi prikupljanja i integracije podataka. Također, integracija videonadzornih kamera s GIS-om omogućuje dobivanje vizualnih informacija o određenim područjima. Sigurnosne kamere postavljene u gradu mogu se povezati s GIS-om kako bi se pratilo kretanje ljudi i vozila, te analizirala sigurnost određenih područja. Naravno, iz ovih se podataka mogu izvlačiti razne analitike i izvještaji, koji su podloga za donošenje novih i učinkovitih mjera za povećanje opće sigurnosti grada.

Integracija GPS praćenja vozila s GIS-om omogućuje prikaz podataka o lokacijama vozila, putnim rutama, brzinama i drugim relevantnim informacijama. Ova integracija korisna je za praćenje vozila u stvarnom vremenu, optimizaciju logistike ili analizu prometnih tokova.

Navedeni senzori postavljeni na određenim lokacijama omogućuju korisnicima da prikazuju i analiziraju podatke o prometu, kvaliteti zraka, stanju vodotoka na kartama u GIS-u i dr., pružajući vrijedne informacije u realnom vremenu o okolišu i prometnim uvjetima (Slika 2.).

GIS – prom kamere, vodostaji, Izvor: Promet i prostor

Slika 2. Primjer integracije sa sustavom za praćenje vodostaja rijeka i javnim kamerama za nadzor prometa

Zelene integracije i prostorno uređenje

U poljoprivredi, važna je integracija s ARKOD sustavom za evidenciju uporabe poljoprivrednog zemljišta na području Republike Hrvatske. Također je omogućeno i prikazivanje šumskih površina, gospodarenja šumama i drugim relevantnim podacima preko informacijskog sustava Hrvatskih šuma. Integracija s programom Natura 2000 omogućuje prikaz i analizu podataka o zaštićenim područjima prirode unutar GIS-a.

Ova integracija pruža informacije o vrstama, staništima i očuvanju biološke raznolikosti, što je ključno za upravljanje i zaštitu prirodnih resursa (Slika 3.).

GIS – šume, Natura, ARKOD, Izvor: Promet i prostor

Slika 3. Primjer integracije podataka ARKOD sustava, Hrvatskih šuma i Nature 2000 u GIS aplikaciju

Informacijski sustav prostornog uređenja (ISPU) omogućuje integraciju prostornih planova (PP) i elektroničkih dozvola (eDozvole) u GIS, čime se olakšava praćenje i analiza prostornih planova te izdavanje građevinskih dozvola.

Integracije sa ERP programskim sustavima

Integracija GIS-a s ERP (engl.: Enterprise Resource Planning) sustavima, kao što su knjigovodstvene aplikacije, Nacionalni registar vozila (NUV), registar imovine i poljoprivrednih zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, omogućuje korisnicima pristup i analizu podataka iz tih sustava uz pomoć GIS-a. Vizualizacijom registra obveznika raznih naknada (komunalna naknada, naknada za uređenje voda, porez na kuće za odmor, korisnici odvoza otpada i dr.) omogućuje se usklađivanje predmetnih baza podataka i detekcija korisnika koji nisu zavedeni u registar naplate, što posredno pridonosi kvalitetnijem upravljanju i povećanju prihoda.

„Povezivanje GIS-a s drugim sustavima i senzorima otvara nove mogućnosti za unaprjeđenje upravljanja prostornim podacima i otkrivanje skrivenih uzoraka i trendova u prostoru.“

Integracije s drugim programskim sustavima i davateljima podataka je ključna komponenta GIS-a koja omogućuje korisnicima da iskoriste puni potencijal prostornih podataka. U svijetu se intenzivno razvijaju napredne tehnologije i inovacije vezane uz GIS integracije, otvarajući nevjerojatne mogućnosti za daljnji razvoj ove discipline.

Kamo to GIS ide?

Primjer napredne tehnologije je umjetna inteligencija (UI) i strojno učenje (SU) koji sve više pronalaze svoju primjenu u GIS integracijama. UI i SU omogućuju automatizaciju analize velike količine prostornih podataka, identifikaciju uzoraka i trendova te predviđanje budućih scenarija. Ove tehnologije pružaju mogućnost optimizacije procesa donošenja odluka i poboljšanja učinkovitosti u raznim područjima, kao što su prometno planiranje, urbanističko planiranje i krizni menadžment.

Područje primjene integracija u GIS-u je doista neiscrpno, a samo je mašta granica u ovom području. Ono što slijedi u razvoju ovog područja, a na čemu se već radi u svijetu, je stvaranje sveobuhvatnih platformi koje objedinjuju različite izvore prostornih podataka i omogućuju korisnicima da istražuju, analiziraju i donose informirane odluke temeljene na geografskim podacima.