Znate li kakva je povijest Interneta stvari (IoT) i odakle taj naziv?

Znate li kakva je povijest Interneta stvari (IoT) i odakle taj naziv?

O ideji dodavanja senzora i inteligencije osnovnim objektima raspravljalo se tijekom 1980-ih i 1990-ih (a moguće i ranije). No osim nekih ranih projekata, uključujući automat povezan s internetom, napredak je bio spor samo zato što tehnologija nije bila spremna. Čipovi su bili preveliki i nije bilo načina da uređaji učinkovito komuniciraju.

Procesori koji bi bili dovoljno jeftini i štedljivi, bili su potrebni prije nego što je napokon postalo isplativo povezati milijarde uređaja. Pojava RFID oznaka, čipova male snage koji mogu bežično komunicirati, riješila je dio ovog problema. Zajedno sa sve većom dostupnošću širokopojasnog interneta i bežičnog umrežavanja.

Pojava IPv6 koji bi, između ostalog, trebao pružiti dovoljno IP adresa za svaki uređaj koji će svijet (ili zapravo ova galaksija) ikad trebati, također je bio nužan korak za IoT da se ostvari u praksi.

Naziv je nastao 1999. godine

Kevin Ashton skovao je izraz “Internet of Things” 1999. godine. Iako je trebalo još najmanje desetljeće da bi tehnologija dostigla viziju.

IoT integrira međusobnu povezanost ljudske kulture, naše”stvari”, s međusobnom povezanošću našeg digitalnog informacijskog sustava -“interneta”. To je IoT“, rekao je Ashton.

Dodavanje RFID oznaka skupim dijelovima opreme radi lakšeg praćenja njihovog položaja bila je jedna od prvih IoT aplikacija. No, od tada su troškovi dodavanja senzora i internetske veze objektima i dalje padali. Stručnjaci predviđaju da bi ta osnovna funkcionalnost jednog dana mogla koštati i samo 10 centi. Taj pad cijene će nam omogućiti gotovo sve veze s internetom.

IoT je u početku bio najzanimljiviji za poslovanje i proizvodnju. Njegova je primjena ponekad poznata i kao stroj na stroj (M2M). Međutim, naglasak je sada na punjenju naših domova i ureda pametnim uređajima.

Rani prijedlozi naziva za uređaje povezane s internetom uključivali su ‘blogjects’ (objekte koji vode blogove i bilježe podatke o sebi na internet), sveprisutno računanje (ili ‘ubicomp’), nevidljivo računanje i rašireno računanje. Međutim, zapeo je Internet of Things i IoT te ostao do današnjih dana.