Objavljen natječaj za Europsku turističku destinaciju izvrsnosti – EDEN 2022.

Objavljen natječaj za Europsku turističku destinaciju izvrsnosti – EDEN 2022.

Europska komisija pokrenula je natječaj za Europsku destinaciju izvrsnosti (EDEN 2022) za manje turističke destinacije s najboljim postignućima u održivom turizmu i zelenoj tranziciji.

Cilj EDEN inicijative je promovirati razvoj održivog turizma koji doprinosi gospodarstvu i dobrobiti lokalnog stanovništva. Također i uspostaviti mrežu odredišta radi razmjene primjera dobrih praksi.

Inicijativa je ove godine redizajnirana i usklađena s ciljevima Europskog zelenog sporazuma. Time doprinosi oporavku i otpornosti turističkih destinacija pod utjecajem pandemije COVID-19. Inicijativa obuhvaća zemlje članice EU, kao i zemlje izvan EU koje sudjeluju u programu COSME.

Prijaviti se mogu manje turističke destinacije

Prijaviti se mogu manje turističke destinacije s populacijom između 25.000 i 100.000 stanovnika. Time mogu pokazati svoja postignuća u održivosti te biti primjer ostalim turističkim destinacijama u njihovoj zelenoj tranziciji.

Prijave će prvo ocjenjivati komisija neovisnih stručnjaka za održivost. Potom će se od tri destinacije koje uđu u uži izbor tražiti da predstave kandidaturu svog grada pred europskim žirijem koji će odabrati jednog pobjednika.

Rok za prijavu na natječaj je 16. lipnja 2021. putem linka prijava za EDEN 2022., a pobjednici će biti objavljeni u studenome ove godine.