Primjenom VR naočala turistima i domaćima predstavlja se Cres u renesansno doba

Primjenom VR naočala turistima i domaćima predstavlja se Cres u renesansno doba
Primjenom VR naočala turistima i domaćima predstavlja se Cres u renesansno doba, Izvor: Grad Cres

U Ravenni je održana početna konferencija projekta VALUE PLUS (Value plus to cultural districts for the tourist enhancement of the cross-border area / VALUE plus – kulturni klaster za turističko poboljšanje prekograničnog područja) koji se provodi u sklopu prekogranične suradnje Interreg Italija – Hrvatska 2021.-2027.

Glavni cilj projekta je jačanje kulturne i prirodne baštine prekograničnih područja koja su inače obilježena prvenstveno turizmom vezanim uz sunce i more, u projekt je osim Grada Cresa uključeno još 7 partnera iz Italije i Hrvatske, a vodeći je partner Općina Ravenna.

Multimedijski prikaz grada u doba renesanse

Grad Cres će kao jednu od pilot aktivnosti u sklopu projekta razviti multimedijski prikaz grada u doba renesanse, time će grad spojiti kulturnu baštinu, turizam i tehnologiju pomoću koje će pružati izvanredno iskustvo turistima i stanovnicima otoka, omogućavajući virtualno putovanje u renesansno doba Cresa.

Cres i život u njemu u doba renesanse bit će predstavljen primjenom VR (virtual reality) naočala.

Obilazak će obuhvaćati 10 kulturno-povijesnih lokacija kroz koje će voditi Frane Petrić. Ukupna vrijednost Value Plus projekta je 2.750,000,00 eura, od čega je za Grad Cres namijenjeno 310.370,00 eura. Projekt traje od 1.2.2024. do 31.7.2026. (Grad Cres/gradonacelnik.hr)