Europska TERITORIJALNA AGENDA 2030

Europska TERITORIJALNA AGENDA 2030
Izvor: Pexels

Teritorijalna Agenda je strateški dokument kojemu je cilj osnažiti teritorijalnu koheziju. Načelo je EU kojim se želi osigurati uravnotežen razvoj EU te smanjiti razlike između europskih regija.

Usvajanjem Teritorijalne Agende 2020, ministri zaduženi za prostorno planiranje i/ili teritorijalni razvoj izrazili su predanost cilju europskih država. Cilju za osiguranjem uravnoteženog teritorijalnog razvoja, integracije teritorijalne dimenzije u različite sektorske politike te provedbe Strategije Europa 2020. Sve u skladu s načelima teritorijalne kohezije. Teritorijalnom Agendom 2020 utvrđeni su teritorijalni izazovi te su predloženi teritorijalni prioriteti za razvoj EU i provedbeni mehanizmi.

Za vrijeme austrijskog predsjedanja 2018. godine, započeo je proces značajnije revizije dokumenta. Usvajanje novog dokumenta, Teritorijalne Agende 2030, očekuje se u prosincu 2020. godine. I to za vrijeme njemačkog predsjedanja, tijekom neformalnog ministarskog sastanka. Ključni doprinos dokumenta Teritorijalna Agenda 2030 je u prepoznavanju izazova. Oni proizlaze iz povećane nejednakosti europskog teritorija (npr. kvaliteta života, javne usluge, digitalizacija, demografske i socijalne razlike, zaposlenost i gospodarstvo, i dr.). Ukazivanje na nužnost tranzicije prema načelima održivoga razvoja (klimatske promjene, gubitak bioraznolikosti, nekontrolirano širenje urbanih područja, kakvoća zraka, tla i voda, sigurnost, dostupnost i održivost energije, kružno gospodarstvo, prirodna i kulturna baština, itd.).

U postupku pripreme revizije dokumenta, utvrđeno je da je jedan od glavnih nedostataka Teritorijalne Agende 2020 bio upravo nedostatak provedbenih mehanizama. Oni su, uz prilagođavanje novoj realnosti, glavni motivator postupka revizije. U cilju provođenja Teritorijalne Agende u praksi, predložene su pilot aktivnosti. Njima se želi potaknuti dionike diljem Europe na šire djelovanje., Njihovo pokretanje se očekuje nakon usvajanja Teritorijalne Agende 2030, krajem ove godine.

Više informacija potražite na OVOM LINKU