Evo kako graditi kuću gotovo nulte enegije koja troši vrlo malo energije za grijanje i hlađenje!

Evo kako graditi kuću gotovo nulte enegije koja troši vrlo malo energije za grijanje i hlađenje!
Izvor: architectum.com

Kako graditi kuću gotovo nulte enegije? Tvrtka Wienerberger s partnerima prva je sagradila takvu kuću u Hrvatskoj, u Zagrebu – e4 kuću, obiteljsku, veličine oko 170 kvadrata.  Zgrade gotovo nulte energije – nZEB grade se sve više i mnoge tek dolaze.

Sve nove zgrade, pa i najmanje kuće, za koje se podnosi zahtjev za izdavanje građevinske dozvole, od 1. siječnja 2020. godine moraju ispunjavati zahtjeve za nZEB, a nove zgrade koje kao vlasnici koriste tijela javne vlasti trebaju biti projektirane takve ako je zahtjev za izdavanje građevinske dozvole podnesen nakon kraja prosinca 2017. godine.

S obzirom na to da je za sve zgrade to tek od nedavno aktualno, zanimalo nas je što to zapravo u praksi znači, te kako su se proizvođači građevinskog materijala namijenjenog gradnji tome prilagodili. U Zagrebu je dosad izvedeno desetak zgrada prema tom standardu, a za godinu, dvije, bit će ih znatno više. Sve zgrade koje se grade uz dozvole izdane od ove godine, bit će takve. Tvrtka Wienerberger prva je izgradila takvu kuću Hrvatskoj, u Zagrebu – e4 kuću, obiteljsku, veličine oko 170 kvadrata.

– Zgrada gotovo nulte energije (nZEB) je zgrada koja ima vrlo visoka energetska svojstva, odnosno kod koje se za ostvarenje projektne temperature u prostoru koristi vrlo malo energije za grijanje i hlađenje. Ta gotovo nulta, odnosno vrlo niska količina energije, treba se u vrlo značajnoj mjeri pokrivati energijom iz obnovljivih izvora, uključujući energiju iz obnovljivih izvora koja se proizvodi na zgradi ili u njezinoj blizini – rekao je Bojan Milovanović, docent u Zavodu za materijale Građevinskog fakulteta u Zagrebu.

PROJEKT

Osim što troši malo energije za grijanje i hlađenje, takva zgrada istodobno bi trebala biti ugodna za život s optimalnim temperaturama i vlažnosti zraka, razinom CO2 u zraku te temperaturama površina građevnih dijelova zgrade koje ne izazivaju osjećaj hladnoće.

Uspješna gradnja zgrada gotovo nulte energije počinje kvalitetnim projektom. Projektanti moraju biti upoznati sa svim koracima koji se tiču energetske učinkovitosti i izgradnje zgrada gotovo nulte energije, i trebali bi ih projektirati tako da one već svojim oblikom i orijentacijom imaju smanjene gubitke topline zimi, odnosno dobitke topline ljeti.

– Isto tako, projekt treba koristiti rješenja koja će minimizirati potrošnju energije u zgradi, ali uz istodobno optimizirane troškove izgradnje. Ovdje se misli na korištene materijale i proizvode koji se koriste pri gradnji, ali i na stupanj razrađenosti projekta – govori Bojan Milovanović.

Ključna je komunikacija između graditelja i projektanta. Vrlo je bitno da projektanti svih struka sudjeluju u projektiranju nZEB-a.

Zanimalo nas je da li je do sada sudjelovao na nekom projektu koji je izveden prema nZEB standardu?

– Imao sam prilike sudjelovati u projektiranju i gradnji nekoliko nZEB zgrada, od kojih je jedna i Wienerberger “e4 kuća”. Kako bi se postigli postavljeni ciljevi, e4 kuća promatrana je kao kompleksni sustav s brojnim međusobno povezanim komponentama. Tako je, između ostalog, istodobno promatrana ovisnost potrošnje energije, ekonomičnosti o tome kako je kuća orijentirana, kolika je površina ostakljenih ploha na njezinoj vanjskoj ovojnici, te kolika će biti toplinska ugodnost boravka u ostakljenim prostorima u odnosu na masivne dijelove – odgovara on.

Posebna je pozornost posvećena dovođenju svježeg zraka, uz istodobno smanjenje gubitaka topline, pa je tako projektirana mehanička ventilacija s rekuperacijom topline, kako bi se nadomjestio ulazak svježeg zraka, koji je, pak, s druge strane spriječen povećanom zrakonepropusnosti vanjske ovojnice e4 kuće. Pokazano je također da je masivnom gradnjom i korištenjem toplinskog kapaciteta zida od opeke moguće ublažiti temperaturne varijacije te time povećati ugodnost boravka u e4 kući tijekom ljeta, uz istodobno smanjenje potrebne energije za grijanje i hlađenje e4 kuće.

Ekonomska analiza pokazala je da su, uz pretpostavku pravilnog balansa između stvarnih potreba i sveukupnog troška, troškovi izgradnje e4 kuće te troškovi njezina korištenja u razdoblju od 30 godina, manji nego u slučaju kuće građene prema važećim propisima.

Porotherm IZO Profi

Porotherm IZO Profi tvrtke Wienerberger jedinstveno je rješenje za gradnju zgrada gotovo nulte energije, bez primjene dodatne toplinske izolacije. Imaju rješenja za gradnju nZEB kuća, prvi su izgradili takvu kuću Hrvatskoj te njihova moderna rješenja tipa Porotherm IZO Profi opeke, imaju takva energetski učinkovita svojstva da je nije potrebno izolirati jer je izolacija u njoj.

No, uz energetsku učinkovitost, potrebno je ispitati i zrakopropusnost. Kakav je bio rezultat na projektu e4 kuće koji je građen od Porotherm opeke, pitamo B. Milovanovića, te o čemu je važno voditi računa?

– Prema propisu, potrebno je za zgrade gotovo nulte energije provesti ispitivanje zrakopropusnosti vanjske ovojnice zgrade, kojime se dokazuje kvaliteta gradnje, a sve s ciljem da nema povećanih toplinskih gubitaka, ali niti pojave građevinske štete koja se može dogoditi u slučaju zrakopropusne ovojnice. Zrakonepropusnost vanjske ovojnice zgrade jedina je najisplativija mjera koju graditelji mogu poduzeti za poboljšanje energetske učinkovitosti zgrada gotovo nulte energije. Drugim riječima, više se isplati uložiti vrijeme u postizanje zrakonepropusnosti nego u povećanje debljine toplinske izolacije u odnosu na optimalnu debljinu – kaže on.

Izvor: architectum.com

ANALIZE

Prilikom ispitivanja e4 kuće, rezultat koji je postignut bio je n50=1,07 1/h, što zadovoljava zahtjev propisa koji traži da tako projektirana zgrada ne smije imati zrakopropusnost veću od n50=1,50 1/h.

Analize koje su provedene na Građevinskom fakultetu u Zagrebu pokazuju da je novorazvijenim opekarskim blokovima s integriranom toplinskom izolacijom, moguće postići zahtijevane razine toplinske izolacije zgrada u kontinentalnoj i primorskoj Hrvatskoj, odnosno da je moguće graditi nZEB i takvom opekom, punjenom mineralnom vunom bez dodatne toplinske izolacije.

– No naglasio bih da se nZEB ne može projektirati tako da se definira “preskriptivna kuharica”, te svakoj zgradi zaista treba pristupiti individualno – zaključuje B. Milovanović.

Zahtijevane razine toplinske izolacije zgrada u kontinentalnoj Hrvatskoj moguće je postići s blokovima s integriranom toplinskom izolacijom debljine 38 cm, a u primorskoj Hrvatskoj s blokovima s integriranom toplinskom izolacijom debljine 32 cm.