Postavljanje kontejnera na poljoprivredno zemljište

Postavljanje kontejnera na poljoprivredno zemljište
Postavljanje kontejnera na poljoprivredno zemljište

Korištenje kontejnera za skladištenje, kao i korištenje tehničkih kontejnera dugogodišnja je praksa u poljoprivrednoj industriji. Međutim, posljednjih je godina postavljanje kontejnera na poljoprivrednom zemljištu postalo popularnije zbog sve veće potražnje za ekonomičnim i učinkovitim rješenjima skladištenja.

Postavljanjem kontejnera na poljoprivrednom zemljištu poljoprivrednici mogu dobiti dodatni skladišni prostor, koji se može koristiti za skladištenje opreme, gnojiva i drugog poljoprivrednog alata. 

Također se može koristiti kao sklonište za životinje, koje ih može zaštititi od oštrih vremenskih uvjeta. Štoviše, kontejneri se mogu modificirati kako bi se stvorio prostor za sadnice, stvarajući savršeno okruženje za klijanje sjemena. Zato ćemo u nastavku razmotriti uvjete postavljanja kontejnera na poljoprivredno zemljište te kako se to točno radi.

Kada je dopušteno postavljanje kontejnera?

Poljoprivredno zemljište je isključivo namijenjeno za poljoprivrednu proizvodnju, što znači da se na njemu mogu graditi samo objekti vezani za poljoprivredu, ako to nije zabranjeno prostornim planom određenog područja i ako je zadovoljena minimalna veličina parcele. 

Ova veličina obično je unaprijed određena individualnim prostornim planom dotične općine, a površina građevine često je vezana uz minimalnu veličinu poljoprivredne čestice. Na primjer, neki planovi mogu dopustiti izgradnju poslovne zgrade do 50 m2 na parceli od 10.000 m2, dok drugi mogu dopustiti samo poljsku kućicu do 30 m2 na 1.000 m2 ili skladište alata do 10 m2 na 500 m2, ovisno na prostornom planu.

Za izgradnju bilo kojeg od ovih objekata potrebna je građevinska i uporabna dozvola. Izuzetak mogu biti građevine tlocrtne površine manje od 10 m2, u kojem slučaju nije potrebna uporabna dozvola. Međutim, sve je potrebno provjeriti u općini. 

Namjena mora biti isključivo poljoprivredna, a sve ostalo je protuzakonito. To znači da nije dopušteno postavljati stambene kontejnere niti ih iznajmljivati turistima.

Kontejner na poljoprivrednom zemljištu

Priprema tla i postavljanje kontejnera

Postoji nekoliko čimbenika koje poljoprivrednici moraju uzeti u obzir prilikom postavljanja skladišnih kontejnera ili tehničkih kontejnera na poljoprivredno zemljište. Prvo i najvažnije, poljoprivrednici moraju osigurati da je zemljište pogodno za postavljanje kontejnera. Tlo mora biti ravno i stabilno, što će osigurati da se kontejner neće prevrnuti ili potonuti. 

Ako zemljište nije prikladno, poljoprivrednici će možda trebati poravnati tlo prije postavljanja kontejnera, kao što je slučaj i za postavljanje montažne kućice na poljoprivrednom zemljištu. Drugo o čemu treba brinuti je pozicioniranje kontejnera. Potrebno je uzeti u obzir smjer vjetra i količinu sunčeve svjetlosti koju će kontejner primiti. 

Orijentacija može utjecati na temperaturu unutar kontejnera, što može utjecati na kvalitetu proizvoda pohranjenih u njemu. Na primjer, posude koje su izložene izravnoj sunčevoj svjetlosti mogu postati prevruće, što može oštetiti određene proizvode, poput voća i povrća.

Potrebno je osigurati i siguran pristup do kontejnera. To znači da on mora biti postavljen na mjesto koje je lako dostupno traktorima i ostalom poljoprivrednom opremom. Kontejner također mora biti postavljen na mjesto koje je lako vidljivo, što će pomoći poljoprivrednicima da prate njegov sadržaj.

Na kraju, poljoprivrednici se moraju pobrinuti da je kontejner pravilno osiguran. Kontejneri se mogu pričvrstiti za tlo pomoću vijaka ili lanaca, koji će osigurati da kontejner ostane na mjestu čak i prilikom teških vremenskih uvjeta. Poljoprivrednici također mogu razmisliti o postavljanju kontejnera na temelj, koji će pružiti dodatnu stabilnost i zaštitu.

Osim praktičnih prednosti postavljanja kontejnera, tu su i prednosti za okoliš. Oni se mogu prenamijeniti i ponovno koristiti, što može pomoći u smanjenju otpada i promicanju održivosti. 

Postavljanjem kontejnera na poljoprivrednom zemljištu poljoprivrednici mogu dobiti dodatni skladišni prostor i druge pogodnosti. Međutim, važno je da poljoprivrednici uzmu u obzir nekoliko čimbenika, kao što su prikladnost zemljišta, orijentacija, pristupačnost i sigurnost. 

Najvažnije od svega je provjeriti u nadležnoj općini uvjete postavljanja kontejnera na vaše konkretno poljoprivredno zemljište. Uzimajući u obzir ove čimbenike, poljoprivrednici mogu maksimalno iskoristiti smještaj kontejnera, istovremeno promičući održivost i učinkovitost u poljoprivredi.