Predstavljena je nova vrsta plutajuće vjetroturbine s okomitom osi

Predstavljena je nova vrsta plutajuće vjetroturbine s okomitom osi
Nova vrsta plutajuće vjetroturbine s okomitom osi, Izvor: World Wide Wind

Norveška tvrtka World Wide Wind (WWW) predstavila je novu vrstu plutajuće vjetroturbine s okomitom osi (VAWT) koja ima potencijal revolucionirati način na koji prikupljamo i koristimo energiju vjetra.

Ovaj novi VAWT dizajn koristi dva seta nagibnih, suprotno rotirajućih lopatica za isporuku dvostruko veće snage od današnjih najvećih turbina. Tvrtka tvrdi da njezina gigantska vjetroturbina, koja se može popeti do 400 metara u visinu, ima kapacitet za otključavanje neusporedive snage i gustoće, čime se značajno smanjuju troškovi pučinskog vjetra.

Visoka površinska učinkovitost i povećan izlaz energije

Suprotno rotirajuća okomita turbina, ili CRVT, koju je razvio World Wide Wind, funkcionira kao dva VAWT-a u jednom, proizvodeći dvostruko više energije. Predstavljajući jednostavan dizajn, plutajuća pučinska vjetroturbina sastoji se od dvije vjetroturbine s okomitom osi koje se okreću u suprotnim smjerovima. Donja se okreće oko stuba tornja, dok je viša pričvršćena na vrhu. Jedna je turbina spojena na rotor, a druga na ‘stator’, konfiguracija koja udvostručuje relativnu brzinu vrtnje u usporedbi sa statičkim statorom, što rezultira više električne energije.

Nova vrsta plutajuće vjetroturbine s okomitom osi, Izvor: World Wide Wind

CRVT se naginje s vjetrom poput jedrilica, koristeći posebno dizajnirane lopatice koje pomažu u smanjenju efekta turbulentnog talasa. Prema norveškoj tvrtki, to omogućuje operaterima da smanje udaljenost između turbina i time povećaju broj turbina koje se mogu instalirati na određenom području, što im omogućuje proizvodnju više električne energije.

Ekološki dizajn

Za razliku od konvencionalnih offshore vjetroturbina, VAWT-ovi često imaju svoje teže komponente na dnu, s izuzetkom njihovih lopatica, koje su pri vrhu, što rezultira nižim težištem. Također mogu prikupljati energiju vjetra iz bilo kojeg smjera i ne moraju se okretati prema vjetru, što smanjuje potrebu za nekim teškim strojevima.

Turbine s okomitom osi imaju manji utjecaj na divlje životinje jer se rotirajuća turbina doživljava kao prirodna prepreka. Mala brzina vrha krila lopatice rotora smanjuje udare ptica, a dizajn WWW-a omogućuje operaterima upotrebu više materijala koji se mogu reciklirati.