Projekt TEESCHOLS: rezultati i novosti

Projekt TEESCHOLS: rezultati i novosti
Izvor: Unsplash

Europska komisija potiče države članice da intenziviraju svoje napore kako bi se kolektivno postigli energetski i klimatski ciljevi za 2030. godinu, posebno s naglaskom na građevinski sektor koji ima značajan potencijal za uštedu energije. Trenutno je oko 35% zgrada u EU starije od 50 godina i gotovo 75% ih je energetski neefikasno. Obnova postojećih zgrada može pridonijeti značajnim uštedama energije i može igrati ključnu ulogu u tranziciji ka čistoj energiji, uz istovremene ekonomske, socijalne i okolišne koristi koje doprinose poboljšanju zdravlja građana.

Projekt TEESCHOOLS  (Tools for Energy Efficiency in Schools) nastoji pružiti lokalnim vlastima nova rješenja, tehnička, edukativna i financijska, koja će im  pomoći u implementaciji koncepta „Nearly Zero Energy Building“ (nZEB) u školama i zgradama javnog sektora. Inovativni pristup sastoji se u razvoju transnacionalnog alata za podršku i izradu web baza inovativnih najboljih praksa po principima obnove prema nZEB-u. TEESCHOOLS projekt promovira uključivanje lokalnih vlasti u „Sporazum Gradonačelnika za klimu i energiju“ kao ključan korak u planiranju energetske učinkovitosti.

U ožujku je organizirana regionalna online konferencija NOVI VAL: „nZEB & energetske obnove“ koja je predstavila najvažnije aktivnosti i rezultate projekta te Smjernica za nZEB. Informacije o tome gdje možete preuzeti sve prezentacije s neformalne online konferencije potražite na stranicama Udruge gradova

Projekt se provodi u okviru programa Interreg MED u 7 mediteranskih zemalja: Italiji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Cipru, Francuskoj, Grčkoj i Španjolskoj. Hrvatski partneri u projektu su Grad Split, Projektni biro Split d.o.o. i HEP ESCO d.o.o.