Sažetak Masterplan-studije urbane revitalizacije Splita

Sažetak Masterplan-studije urbane revitalizacije Splita

U sklopu izrade Masterplan-studije urbane revitalizacije Splita – razvoj Istočne obale i Kopilice tim međunarodnih konzultanata angažiranih od strane Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) pripremio je sažetak Masterplan-studije. Riječ je o dokumentu koji objedinjuje ključne stavke Integriranog razvojnog plana i Studije poslovnog slučaja koje su konzultanti izradili, a kojima je utvrđen komercijalni potencijal Istočne obale i Kopilice te je predviđen istovremeni sustavni prometno-prostorni razvoj lokacija, uzimajući u obzir potrebe stanovnika i posjetitelja Splita.

Masterplan-studija urbane revitalizacije Splita temelji se na nizu prikupljenih podataka, povijesnih dokumenata te za potrebe Masterplana izrađenih stručnih podloga. Jedna od njih je i studija Predviđanja budućih potreba u sektorima demografije, turizma i ekonomije, koju je izradio Institut za razvoj i međunarodne odnose (IRMO).

Geografski, studija obuhvaća Grad Split, Urbanu aglomeraciju i otoke povezane brodskim linijama sa Splitom. Tematski, studija obuhvaća promjene vezane uz stanovništvo i kućanstva, stambenu potražnju, zaposlenost te sektorsku strukturu gospodarstva (turizam: turistička noćenja i kreveti, kategorije smještaja, stanje i projekcije; promet: broj vozila i putnika na trajektima), temeljem povijesnih podataka i projekcije do 2040. godine, s posebnim osvrtom na 2030. godinu.

Studija sadrži dva osnovna dijela, od kojih prvi obuhvaća analizu stanja i identifikaciju trendova, a drugi dio projekcije budućih kretanja. Ulazni podaci su službene, javno dostupne statistike i procjene.

Studija sadrži tri scenarija:

Osnovni scenarij – koji predviđa nastavak utvrđenih trendova

Scenarij konvergencije prema prosjeku EU‐a – koji predviđa promjenu strukture gospodarstva, tj. Gospodarski rast koji omogućuje konvergenciju prema EU te konvergenciju sektorske strukture s razvijenim zemljama, uz ispunjavanje ciljeva razvojnih politika te

Scenarij povratka stanovnika – koji su se iselili u druge gradove i općine u Splitsko‐dalmatinskoj županiji u Grad Split.

Osim što su korišteni kao jedna od ključnih stručnih podloga za izradu Masterplana, podaci iz ove studije, bit će vrijedni ulazni podaci i za buduća planiranja i razvoj splitskog područja.

Integrirani razvojni plana i Studija poslovnog slučaja na hrvatskom jeziku bit će objavljeni do kraja tjedna na internetskoj stranici Grada Splita.

Više informacija potražite na stranicama GRADA SPLITA