Europski gradonačelnici za pravedniju, klimatski neutralnu Europu

Europski gradonačelnici za pravedniju, klimatski neutralnu Europu

Sporazum gradonačelnika već je dugo godina najuspješnija EU inicijativa i globalni pokret usmjeren na lokalne aktivnosti koje utječu na klimu i energiju. Više od 10.000 većih i manjih gradova u Europi udružuju snage kako bi svojim građanima osigurali bolju budućnost.

Sporazum gradonačelnika 2021. predstavlja prekretnicu jer gradovi još povećavaju svoje klimatske ambicije kako bi ostvarili zajedničku viziju: do 2050. svi ćemo živjeti u dekarboniziranim i otpornim gradovima s pristupom svima dostupnoj, sigurnoj i održivoj energiji.

Gradonačelnici i lokalni vođe iz Političkog odbora Sporazuma na internetskoj su svečanosti koja je 21. travnja okupila više od 500 sudionika predstavili način kako potaknuti ovu novu viziju, a sada pozivaju sva lokalna europska tijela da se pridruže inicijativi.

Ambicije svih gradova i zemalja trebaju biti veće

Kao jedini ne-gradonačelnik u Političkom odboru Sporazuma gradonačelnika podržavam ovakvu inicijativu ispred stručne i znanstvene javnosti, ali i svakog građana. Prilagodba klimatskim promjenama tema je koja se tiče svakoga od nas. Ako u obzir uzmete činjenicu da klimatske promjenu mogu još snažnije uzdrmati već načeto hrvatsko gospodarstvo, da mogu ugroziti i ovako nedovoljno otpornu poljoprivredu, da mogu utjecati na turizam kao gospodarsku granu na koju se najviše oslanjamo, da mogu izazvati strukturne promjene na demografskom planu migracijama koje već danas potiču – onda je jasno da je to pitanje o kojem svi trebamo razmišljati.

Ne možemo svi graditi velike projekte, ali svi možemo razmišljati o izborima koje donosimo pri svakodnevnom ponašanju, izboru namirnica, kupovini odjeće. Svaki naš korak utječe na klimu. Razmislimo koji je idući kojeg ćemo poduzeti. Ambicije svih gradova i zemalja trebaju biti veće, ali i naša osobna ambicija treba biti jača.“ izjavio je dr. sc. Julije Domac, ravnatelj REGEAe

Provođenje mjera za prilagodbu na klimatske promjene i smanjenje energetskog siromaštva

Na temelju ankete provedene među lokalnim tijelima i o cilju klimatske neutralnosti Europske unije, ove obnovljene ambicije odražavaju obvezu koju lokalni vođe preuzimanju u pogledu klime i energetske tranzicije koja je pravedna, uključiva i puna poštovanja prema nama, građanima svijeta i resursima našeg planeta. Osnovni cilj je postizanje klimatske neutralnosti do 2050. Potpisnici Sporazuma gradonačelnika obvezuju se na provođenje mjera za prilagodbu na klimatske promjene i smanjenje energetskog siromaštva provođenjem pravedne tranzicije. Sada se obvezuju angažirati svoje građane, privatne firme i sve lokalne dionike u toj tranziciji, pridonoseći time Europskom Klimatskom Paktu. Europski Klimatski Pakt inicijativa je na razini cijele EU. On poziva sve građane da sudjeluju u mjerama za zaštitu klime i izgradnji zelenije Europe.

Događaj je obilježio i službeno imenovanje ambasadorâ Sporazuma pri Odboru regija Europske unije. Odbor regija podržava ovu inicijativu od njena nastanka 2008., a nedavno je ojačala i suradnja s Europskom komisijom. Odbor regija tako je imenovao 27 članova – po jednog iz svake države članice – koji će postati njihovi nacionalni predstavnici u Sporazumu gradonačelnika – Europa i podupirati i jačati inicijativu u državama članicama EU-a.

Pridružite se pokretu!
http://www.eumayors.eu/