Grad Šibenik je motivirao građane da prijavljuju nedostatake vezane uz komunalnu infrastrukturu

Grad Šibenik je motivirao građane da prijavljuju nedostatake vezane uz komunalnu infrastrukturu

Grad Šibenik je odličan primjer kako motivirati građane da aktivno sudjeluju u prijavi nedostataka vezanih uz komunalnu infrastrukturu – u godinu dana preko 1000 prijava, od čega ih je više od pola već riješenih

Grad Šibenik posredstvom web i mobilne aplikacije Popravimo.hr do danas je zaprimio više od tisuću prijava komunalnih problema u razdoblju od godine dana otkako je aplikacija dostupna šibenskoj javnosti. Aplikacija, naime, građanima omogućuje prijavu i evidentiranje javnih problema čije rješavanje zatim preuzima nadležna služba te se brine za njihovu sanaciju.

Od ukupno zaprimljenih prijava u proteklom periodu više od polovine ih je obrađeno i otklonjeno, dok su 163 prijave građana u izradi, odnosno upućene su na izvršenje ugovornim izvođačima Grada Šibenika i komunalnim poduzećima te je njihovo rješavanje u postupku.

Sustav održavanja komunalne infrastrukture izradila je tvrtka Promet i prostor d.o.o.

Modul pod nazivom “Sustav održavanja komunalne infrastrukture” tvrtke Promet i Prostor koncipiran je kao programski dodatak ili nadogradnja integriranog E-ceste sustava.

Modul služi kao organizacijsko-programsko rješenje koje pruža mogućnosti pametnog rukovođenja i upravljanja terenskim radovima ili intervencijama na način da je svaka intervencija prostorno, vremenski i kategorijski evidentirana u sustavu kroz cijeli svoj razvojni ciklus.

Aplikacijom Popravimo.hr dodatno je proširena funkcionalnost modula, čime je svim građanima dana mogućnost sudjelovanja u procesu saniranja kritičnih lokacija i kvarova na komunalnoj infrastrukturi.

Aplikacija popravimo.hr

Takav pristup omogućava detaljno praćenje terenskih intervencija, što pak pruža mogućnost donošenja kvalitetnih strateških odluka koje će dovesti do smanjenja utrošenog vremena i redukcije troškova.Sustav olakšava uvid u sljedeće probleme:

  • pregled odrađenih radova za nekog korisnika na određenom području
  • pregled utrošenog materijala u nekom vremenskom razdoblju
  • praćenje vremenskog tijeka promjena nekog terenskog rada
  • kontrola ispravno odrađenih radova pomoću slika situacije
  • kartografsko praćenje intervencija u tijeku i odrađenih intervencija