Europska mreža gradova bez pesticida

Europska mreža gradova bez pesticida

Svjesnost o važnosti očuvanja zdravlja te potreba za zdravim okolišem nikada nisu bile snažnije. Stoga su gradovi Ozalj i Zagreb već prihvatili poziv i pristupili Europskoj Mreži Gradova Bez Pesticida.

Udruga Zemljane staze projektom “Gradovi Bez Pesticida“, koji provodi u suradnji s organizacijom za borbu protiv pesticida PAN Europe, podiže svjesnost građana o opasnostima od pesticida. Kampanja je usmjerena na jedinice lokalne samouprave. One se potpisivanjem Prisege obvezuju izbaciti pesticide iz upotrebe na javnim mjestima. Tako doprinose poboljšanju zdravlja građana i očuvanju okoliša. Udruga vas stoga poziva da napravite korak više u očuvanju zdravlja svojih građana, osobito najugroženijih skupina – djece i trudnica.

Potpisivanjem Prisege gradovi se odlučuju za zdraviji i kvalitetniji način održavanja zelenih površina na javnim mjestima. Dakle bez upotrebe pesticida, mehaničkim i biološkim metodama kontrole tzv. štetnika. Na taj je način eliminirana opasnost od štetnog utjecaja pesticida izravnim kontaktom ili zanošenjem vjetrom, smanjuje se zagađenje tla te otpadnih i podzemnih voda, a doprinosi se povećanju bioraznolikosti i zaštiti pčela i drugih oprašivača. Izbacivanje pesticida iz upotrebe usklađeno je s postojećom Strategijom EU-a za bioraznolikost do 2030. godine.

Uvijek treba podsjećati da su posljedice upotrebe pesticida na ljudski organizam brojne i višestruke. Pesticidi su kancerogeni, uzrokuju Non-Hodgkin limfom, utječu na reproduktivno zdravlje, hormonalne poremećaje, pretilost, dijabetes, alergije, neurološke probleme, agitiranost, astmu, Parkinsonovu bolest, te brojne druge bolesti i poremećaje.

Više informacija potražite na stranici UDRUGE GRADOVA