Nacrt buduće hrvatske strategije poljoprivrede i akvakulture

Nacrt buduće hrvatske strategije poljoprivrede i  akvakulture
Izvor: Pixabay

Ministarstvo poljoprivrede započelo je seriju predstavljanja nacrta. Njima je obuhvaćena hrvatska strategija poljoprivrede te strateškog razvoja akvakulture. I to stručnoj javnosti u gradovima diljem Hrvatske. Nacrt strategije prvo je bio predstavljen u utorak 16. lipnja 2020. u Vukovaru. Potom su slijedili Metković i Split u četvrtak i petak te brojni drugi gradovi diljem Hrvatske u narednim tjednima.

Strategija poljoprivrede definira ciljeve hrvatske poljoprivredne politike za razdoblje od 2020. do 2030. godine. Navodi aktivnosti koje će doprinijeti ostvarenju tih ciljeva. Također je opisano na koji način će se pratiti ostvarenje planiranih ciljeva te okvir za financiranje. Strategijom se uvažavaju specifične potrebe hrvatskih poljoprivrednika. Istovremeno je poljoprivredna strategij uklopljena u širi europski kontekst. Njega određuju zajednička poljoprivredna politika Europske unije te nedavno objavljeni Europski zeleni plan. Strategija “Od polja do stola” te Strategija bioraznolikosti EU-a. 

Strategija razvoja akvakulture 2020.-2030.

Strategija razvoja akvakulture za period 2020 – 2030 ima za cilj unapređenja gospodarski i tržišno održivog sektora akvakulture. On će uzgajivačima omogućiti ciljane intervencije za stratešku transformaciju sektora akvakulture u narednom periodu. Uzimajući u obzir prirodne blagodati Hrvatske, kvalitetu vode te komparativne prednosti zbog geografskog položaja. Zatim blizinu velikih i različitih tržišta EU-a, kroz transformaciju proizvodnih procesa i unaprjeđenje proizvodnje. Cilj je postići veću učinkovitost vrijednosnog lanca. i konkurentnosti hrvatskih proizvoda akvakulture. Kako na inozemnom tako i na domaćem tržištu. Pri ostvarivanju navedenih ciljeva u akvakulturi poticat će se integrirani teritorijalni razvoj ruralnih i obalnih područja. U njemu će se voditi briga o prirodnim resursima i gospodarskim ulaganjima koja doprinose unapređenju proizvodnje i modernizaciji gospodarstva. Potom povećanju zaposlenosti lokalnog stanovništva i podizanju životnog standarda u tim područjima.

„Okolnosti izazvane pandemijom COVID-19 osvijestili su važnost samodostatnosti u proizvodnji hranom i dodatne potvrdile ispravnost ciljeva definiranih u strategijama. Bez rasta produktivnosti, učinkovitog korištenja resursa, oslanjanja na tehnologiju, a ne na slučajnost kod suočavanja s klimatskim promjenama i neprilikama, te pravog povezivanja primarne proizvodnje s prerađivačkom industrijom ne možemo očekivati trajni uspjeh. Zato tijekom cijelog ovog razdoblja intenzivno radimo na zadaćama koje smatramo strateškim – izmjenama zakona, smanjivanju birokratskih prepreka, razvojnom planu, digitalizaciji, uz konstruktivne sektorske dijaloge koji su nam izuzetno važni“, ističe ministrica poljoprivrede Marija Vučković.

Strategija poljoprivrede i akvakulture je rezultat rada domaćih i stranih stručnjaka te konzultacija s velikim brojem predstavnika proizvođača, znanstvenika i šire javnosti. Objavljeni su na nizu radionica organiziranih prošle godine. U suradnji s predstavnicima sektora utvrđena je dugoročna vizija razvoja hrvatske poljoprivrede i akvakulture te ključni problemi za koje strategije moraju ponuditi rješenje.