Primjenom inovativnih tehnologija do održivog ribarstva na Jadranu

Primjenom inovativnih tehnologija do održivog ribarstva na Jadranu

U ostvarenju cilja održivog ribarstva Jadranskog bazena, ribolovne aktivnosti moraju se prilagoditi novim svjetskim trendovima te inoviranju novih tehnika i tehnologija boljim upravljanjem i većom razinom odgovornosti prema resursima u izlovu i procesima obrade sirovine pristigle u pogone.

Imperativ je na očuvanju populacije morskih organizama, povećanju kvalitete ulaznih sirovina, dobrobiti ribara i optimizaciji operativnih troškova poslovanja

Sve navedeno preduvjet je za obogaćivanje asortimana ribljih proizvoda koji izlaze iz proizvodnih pogona na tržište. Prilikom čega je važno stvoriti nove proizvode koji će poduprijeti akcije skladištenja, logistike i distribucije. U tom pogledu osnovna inovacija je usmjerena na produljenje životnog vijeka proizvodnog asortimana. Posebice u segmentu svježe, odnosno rashlađene ribe. Sinergija takvih proizvoda s njihovim certificiranim ekološkim oznakama i oznakama podrijetla ribe otvara mogućnost efikasne ravnoteže. Koja ujedno uključuje pozitivne trendove u ekonomskom, socijalnom i ekološkom učinku.

Ribarska zadruga “Omega 3” – prva priznata organizacija proizvođača u RH

Primarna djelatnost Ribarske zadruge “Omega 3” je ulov male plave ribe (srdela i inćuna). Ulov ribara članova RZ “Omega 3” ima značajan udio u cjelokupnom hrvatskom ribolovu. Posebno u ribolovu s plivaricom srdelarom, gdje sudjeluju s preko 20% u ukupnom nacionalnom ulovu male plave ribe.

Ribarska zadruga okuplja 16 zadrugara te posjeduje ribarsku flotu od 21 broda (plivarice). Prva je organizacija proizvođača u RH pod nazivom “Ribarska zadruga Omega 3 – organizacija proizvođača”, skraćenog naziva O3OP. Priznata je od strane Ministarstva poljoprivrede sektora za ribarstvo.

Jasna je vizija upravitelja Ribarske zadruge Omega 3, g. Šime Kosora, o napretku i važnosti investicija u ribarstvu. Usmjerenost je ka uspješnom konkuriranju kvalitetom i cijenom na regionalnim i europskim tržištima. Zadruga je uložila 10 milijuna € u izgradnju i opremanje pogona najnovijim tehnologijama za smrzavanje ribe. Koji također uključuje i logistički centar. IQF sustav za smrzavanje ribe (individually quick-frozen / metoda pojedinačnog smrzavanja). Njegov kapacitet je 5 tona na sat.

Ovim se načinom proizvod smrzava pojedinačno i postiže temperaturu od -18°C uz kost. Nakon smrzavanja proizvod poprima tanak sloj glazure. Ona koja prizvod štiti od isušivanja, zadržavajući sva njegova prirodna svojstva. Cijeli proces zamrzavanja od ulaska sirovine u liniju do pakiranja traje 15 minuta. Što je izuzetno bitno kako bi se izbjeglo stvaranje većih kristalića leda koji bitno utječu na kvalitetu proizvoda.

Strategija su proizvodi PREMIUM kvalitete

Radi promicanja održivog ribarstva, Organizacija proizvođača Omega 3 na samom je začetku planirala smanjivanje ulova po brodu. Zbog zahtjevnosti kvalitete proizvoda i neopremljenosti samih ribarskih brodova. Uvjetuje se manji ulov po brodu te je tako nastala kategorija Premium kvalitete. U skladu je s podizanjem razine kvalitete pripreme ribe na brodu. Strateška odrednica je stvaranje, ali i podizanje udjela proizvoda PREMIUM kvalitete. Oni postižu veću tržišnu cijenu u prosjeku za 25 – 30%.

Uvođenjem premium kvalitete ribari dobivaju veću otkupnu cijenu. Naravno uz uvjet da ulovi ne prelaze 75% maksimalnog kapaciteta dnevnog ulova za pojedini brod. Time se riba može očuvati u premium razredu. Ili podizanjem performansi broda u smislu zbrinjavanja ulova uvođenjem novih tehnologija. Taj pristup, kod uspostave i povećanja udjela Premium klase, može znatno pridonijeti uspostavi stabilnosti tržišta i očuvanju resursa.

Premium kvaliteta je definirana posebnim protokolom i prepoznavanjem ulazne i izlazne kvalitete ribe. Zna se za koju se tako može dobiti bolja cijena. To podrazumijeva da je riba propisno šokirana već na brodu u okviru manjeg ulova. Potom dopremljena u pogon bez znakova krvarenja po škrgama te da ima karakteristična prepoznatljiva svojstva propisana protokolima.

Unaprjeđenje tehnologije i tehnike izlova srdele i inćuna na ribarskoj floti

Prve projektne aktivnosti, usmjerene na analizu ribolovnih operacija potvrdile su predviđanja. Operacije u tradicionalnom izlovu male plave ribe nose rizike oštećenja i pada kvalitete. Ulov je podložan raznim oštećenjima sirovine i biokemijskim procesima kvarenja. Okosnica projekta Prizefish je implementacija inovativnih tehnoloških rješenja i procesa. Njime se pronalazi kritična točka u proizvodnom procesu. Njegova je nadogradnja ključna za kreiranje dodane vrijednosti otkupne sirovine i izlaznih proizvoda.

Istraživanjem tržišta postojećih tehnologija donesen je zaključak o testiranju morskih pumpi za ulov male plave ribe. Upotreba pumpi u ribolovu za prijenos ribe iz mora nije nedavna tehnološka operacija u svjetskim razmjerima, ali je apsolutna novost i inovacija na Jadranu te na Mediteranu u lovu najvećih ribolovnih resursa srdele i inćuna.

Bolja kvaliteta ribarima osigurava veću otkupnu cijenu, a smanjenje operativnih troškova veću zaradu.

Angažiranjem vanjskog stručnjaka, tvrtke Maribu d.o.o., izrađen je pilot koncept pumpe za ulov male plave ribe, koja je sastavljena od komponenti pumpi koje se koriste u akvakulturi za prebacivanje mlađi iz jednog kaveza u drugi. Rješenje je izrađeno tako da je u potpunosti tehnički i izvedbeno prilagođeno karakteristikama izlova ribarske flote zadruge te je konačno i pilotirano u kolovozu 2020. na plivarici Galo koja pripada članu zadruge, Ribarskom obrtu Damira Mišlova.

Inovativne tehnologije pomažu pri upravljanju ribarstvom

Pilotiranjem inovativne tehnologije postignut je značajan napredak u upravljanju odgovornim ribarenjem, koji je vidljiv po pozitivnim ekonomskim, socijalnim i ekološkim pokazateljima. Ekonomski pokazatelji se odnose na podizanje kvalitete sirovine: smanjenje oštećenja pri prebačaju ribe u termoizolacijske spremnike te izbjegavanje nagnječenja ribe pri privlačenju mreže uz bok broda. Bržim prebačajem s izbačajem veće količine mora pomoću jedinice za odvajanje mora, omogućeno je i brzo šokiranje žive ribe, odnosno brža manipulacija i bolji uvjeti za ribu. Takva akcija smanjuje skupljanje mliječne kiseline u mesu i dubinska oštećenja tkiva, čime se direktno utječe na očuvanje Ph razine mesa te produljenje trajnosti sirovine.

Omogućena je prisutnost manjeg broja ribara u provođenju ribolovnih operacija, čime je osigurano smanjenje operativnih troškova poslovanja. Pozitivni socijalni pokazatelji vidljivi su kroz prilagođenost ribolovnih operacija uz manje gabarite opreme – volumene i težine na palubi, čime ne utječu na radni tijek operacija na palubi i na stabilitet broda, a uz kontinuirani tijek operacija osigurana je znatno veća sigurnost, posebno za lošijih vremenskih uvjeta, te kraći boravak na moru.

Poseban naglasak stavljen je na ekološki aspekt u pogledu očuvanja populacije srdela i inćuna u Jadranu jer pilotirana tehnologija omogućava daljnji napredak u pogledu mogućnosti razdvajanja mlađi od zrele populacije, kroz direktan povratak žive ribe u more, što je cilj i nastavak ovog projekta.

Više informacija potražite na poduzetnik.biz