Reciklomat – pametna mašina za ambalažni otpad

Reciklomat – pametna mašina za ambalažni otpad

JKP Šumadija Kragujevac u cilju unapređenja svojih usluga nabavilo je Reciklomat – pametnu mašinu za prikupljanje i sortiranje ambalažnog otpada (plastičnih boca, limenki i staklene ambalaže).

Reciklomat, prvi u Srbiji ima mogućnost prepoznavanja različitih tipova otpada. Njegovo prihvaćanje i skladištenje, vrednuje otpad. Vrši upis novčanog iznosa predate ambalaže u personalizirane i nepersonalizirane eKG kartice.

„Postavljanjem mašine aktivno učestvujemo na razvoju i unapređenju usluga. Benefite od ovakvog načina reciklaže imaju ne samo korisnici javnog prevoza na teritoriju grada, već i korisnici telekomunikacijskih usluga.”

Na ovaj način JKP Šumadija Kragujevac, tehnološki partner APEX Solution Technology i društveno odgovorna kompanija Globaltel d.o.o., kao sponzor priključili su se svjetskom trendu reciklaže ambalažnog otpada. Sve sa ciljem da se građani motiviraju i efikasnije uključe u proces sortiranja otpada.

Sustav nagrađivanja upotrijebljen na prvom Reciklomatu u Kragujevcu nagrađuje svaku odgovornu osobu sa 7,00 RSD po unesenom ambalažnom predmetu (plastična ili staklena boca i aluminijska limenka). Iznos od predane ambalaže se automatski upisuje putem čitača na personalizirane i nepersonalizirane eKG kartice.

Kompanija Globaltel d.o.o., kao društveno odgovorna kompanija prepoznala je pozitivne efekte ovakvog načina sakupljanja i razvrstavanja ambalažnog otpada. Stoga su stanovnicima Kragujevca omogućili bonus od 3GB mobilnog 4G interneta za uspješno povezivanje eKG kartice i Globaltel mobilnog broja pozivom na *340*broj eKG kartice #.

Uz potvrdu da ste uspješno povezali Globaltel i eKG karticu stiže vam 3GB mobilnog interneta.

Svaki sljedeći 1,00 RSD eKG dopune od reciklaže automatski donosi novih 10MB interneta, a na 100,00 RSD dobija se 1GB.

Povezivanje ovakvog načina ostvarivanja novčanog iznosa putem reciklaže kroz tehničku podršku omogućio je partner APEX Solution Technology.

“Postavljanjem jedne ovakve mašine u Kragujevcu cilj nam je da se ne samo poboljšati ekološku situaciju u gradu, već i sa sustavom nagrađivanja motivirati građane da na pravilan način vrše primarnu selekciju i razvrstavanje ambalažnog otpada“, kažu u JKP Šumadija.