Strategija zelene urbane obnove za područje grada Crikvenice

Strategija zelene urbane obnove za područje grada Crikvenice
Zelena Crikvenica, Izvor: Grad Crikvenica

Grad Crikvenica je pokazao svoju predanost održivom razvoju i poboljšanju kvalitete života svojih građana kroz planiranje zelene urbane obnove i izradu strategije koja obuhvaća različite aspekte urbanog okoliša, uključujući energetsku učinkovitost, obnovljive izvore energije i poboljšanje zelenih površina.

Na sjednici održanoj krajem listopada 2023. godine, Gradsko vijeće Grada Crikvenice donijelo je Strategiju zelene urbane obnove za područje grada Crikvenice, koja predstavlja strateški dokument i u pravilu se donosi za razdoblje od 5 do 10 godina.

Dokument služi kao važna stručna osnova za izradu, izmjene i dopune prostorno-planske dokumentacije, pružajući smjernice za buduće planiranje i razvoj

Osim toga, Grad je prepoznao priliku za dodatno financiranje kroz nacionalne fondove te je projekt prijavio na natječaj Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine. Ministarstvo je prepoznalo vrijednost i potencijal projekta, odgovorivši pozitivno na prijavu i odobravajući bespovratna sredstva u iznosu od 32.848,90 eura.

Strategija zelene urbane obnove Grada Crikvenice pruža temeljit pregled i analizu zelenih infrastrukturnih elemenata, uključujući otvorene površine i područja koja zahtijevaju urbanu obnovu. Detaljno su istraženi njihovo trenutno stanje i raspored, uzimajući u obzir različite čimbenike koji su oblikovali gradsko tkivo, od prirodnih karakteristika do povijesnih, antropogenih i vizualno-strukturnih aspekata.

Ova analiza omogućuje integrirani pristup planiranju i provedbi mjera urbane obnove, s ciljem poboljšanja kvalitete života i održivog razvoja grada

Ova strategija predstavlja našu posvećenost održivom razvoju i viziju grada koji napreduje u skladu s prirodom. Zahvaljujemo podršci Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i odobrenim bespovratnim sredstvima od 32.848,90 eura. Fokus je na očuvanju i razvoju zelenih površina, te poboljšanju njihovih socijalnih, ekoloških, gospodarskih i urbano-morfoloških funkcija kroz integraciju i multifunkcionalnost. Ovaj pristup osigurava odgovorno upravljanje gradskim prostorima, ključnim za ekonomske aktivnosti, osobito u turizmu. Strategija također ističe važnost primjene modela kružnog gospodarenja prostorom i zgradama, te identificira područja pogodna za urbanu preobrazbu i/ili sanaciju.

Naš cilj je stvoriti zdravije, energetski učinkovitije i estetski privlačnije okruženje za sve naše stanovnike i posjetitelje. Ovaj projekt je korak prema budućnosti u kojoj će naši građani živjeti u harmoniji s okolišem, dok istovremeno uživaju u svim prednostima modernog urbanog života.“ – kazala je zamjenica gradonačelnika koja obnaša dužnost gradonačelnika Ivona Matošić Gašparović.