Zdrava prehrana za djecu u Varaždinu

Zdrava prehrana za djecu u Varaždinu

Prekjučer se u Palači Herzer održalo prvo edukativno predavanje o novom projektu Grada Varaždina – Healthy Meal Standard; zdravoj prehrani i vođenju sustava prehrane za djelatnike Dječjeg vrtića Varaždin.

Predavanju je prisustvovalo stotinjak djelatnika Dječjeg vrtića Varaždin koji su se upoznali sa novim zakonskim okvirima, pravilnicima i standardima, nutricionizmu i pravilnoj prehrani u dječjem vrtiću, te koracima koji ih očekuju u promijeni sustava kroz nadolazećih par mjeseci.

Novi jelovnici u kojima će se vidjeti prve prilagodbe koje će trajati nekoliko mjeseci, kreću već sljedeći ponedjeljak. Grad Varaždin je ovim korakom odlučio ne samo uložiti u sustav zdrave prehrane djece, već u nadolazećim godinama sustavno ulagati u opremanje i edukaciju djelatnika vrtića.

Predavanja su održali stručnjaci u području znanosti o hrani tvrtke RED FORK

Prvoj u nizu edukacija i pripreme sudjelovao je i zamjenik gradonačelnika Grada Varaždina, g. Marković: „Vizija i misija Grada Varaždina je osigurati da obrok u dječjim vrtićima od malih nogu prati najviše standarde kvalitete prehrane kako bi djeci prenijeli zdrave prehrambene navike na vrijeme. Cilj nam je da oni jednog dana odrastu u zdrave ljude, a prvi koraci su u tome najvažniji. Ovaj sustav će omogućiti da iz godine u godinu ciljano odabiremo poboljšanja za dječje vrtiće koji su sukladni nacionalnim i međunarodnim smjernicama, od biranja kvalitetnijih namirnica do edukacije djelatnika i opremanja kuhinja.“

Predavanja su održali stručnjaci u području znanosti o hrani tvrtke RED FORK koji će voditi implementaciju sustava Healthy Meal Standard u sve gradske vrtiće. U okviru novih znanstvenih podataka gdje se sve više djece bori sa pretilošću i pridruženim oboljenjima, Grad Varaždin je odlučio sustavno i transparentno kroz vidljiva planirana ulaganja pristupiti brizi za one najmlađe.