Grad Belišće pokrenuo je javnu raspravu o Strategiji razvoja grada do 2030. godine

Grad Belišće pokrenuo je javnu raspravu o Strategiji razvoja grada do 2030. godine

Grad Belišće pokrenuo je javnu raspravu o Strategiji razvoja grada do 2030. godine, pa iz gradske uprave pozivaju građane da se uključe sa svojim prijedlozima i primjedbama.

Prema dokumentu otvorenom za raspravu, strateško opredjeljenje Dinka Burića i njegove gradske uprave za narednih deset godina jest razvijanje Grada Belišća kao energetski neovisnog grada s konkurentnim i inovativnim poduzetništvom, koji će maksimalno koristiti EU fondove te se uravnoteženo razvijati u urbanom i ruralnom prostoru.

Kao strateški cilj broj jedan u Strategiji se navodi razvoj gospodarstva, konkurentnosti i inovativnosti, odnosno daljnji razvoj poduzetničke infrastrukture – izgradnja i razvoj poslovnih zona, podrška razvoju zelenog poduzetništva, uspostava poduzetničkog informacijskog centra, poduzetničkog inkubatora, te razvoj klastera za papirnu industriju, strojarstvo i energiju…

Kako bi uspostavili što poticajnije okruženje za investitore, Strategijom se planira umrežavanje s europskim poslovnim mrežama, izrada mape investicijskih projekata te izrada Akcijskog plana za privlačenje ulaganja…

Poticanje gospodarstva i turizma

U poticanju gospodarstva važnu ulogu vide u razvoju turizma, i to kulturnog, sportsko-rekreacijskog, agroturizma, sakralnog turizma. Kvalitetu usluge planiraju podizati i ulaganjem u edukaciju turističkih djelatnika, a od ulaganja u infrastrukturu navodi se uređenje šetnica, tematskih staza i puteva, izletišta, sadržaja uz plažu, ali i uređenje industrijskog kampa kao modela stavljanja industrijske baštine u funkciju turizma…Izgradio bi se i konjički poligon i etno-selo…

Poljoprivredu u Belišću planiraju dalje razvijati poticanjem ekološke poljoprivrede, trajnih nasada i autohtonih vrsta i pasmina, te razvojem ekološki održive plasteničke proizvodnje….

Drugi strateški cilj je – energetski učinkovito i zeleno Belišće, a da bi to ostvarili planiraju uspostaviti centar znanja za učinkovito gospodarenje energijom i Centra za edukaciju i servis električnih vozila, te poticati i uporabu električnih i hibridnih vozila… Nastavlju graditi solarne elektrane na gradskim ali i privatnim zgradama i površinama, te punionicu za e-automobile.

Nadalje, planira se informatizacija i digitalizacija javne uprave, te izradu strategije pametnog grada.

Što se tiče razvoja obrazovanja, planiraju pokrenuti srednju obrtničku školu i dislocirane studije, kao i Osnovnu glazbenu školu i IT Akademiju iz STEM područja – razvoj robotike.

Više informacija potražite na ovom linku