Grad Niš – jedan od Europskih gradova budućnosti 2020./2021.

Grad Niš – jedan od Europskih gradova budućnosti 2020./2021.
Izvor: Unsplash

Časopis Financial Times objavio je rang-listu financijskih, ekonomskih i poslovnih potencijala gradova i regija Europe. Ove ljestvice identificiraju gradove i regije s najperspektivnijim potencijalom za ulaganja, gospodarski razvoj i gospodarski rast. Grad Niš ponovno se našao na popisu najperspektivnijih gradova na osnovu svog potencijala, evidentnog rasta stranih ulaganja i kvalitetne podrške gradske uprave lokalnom gospodarskom razvoju i ulaganjima kroz Ured za lokalni gospodarski razvoj i projekte. 

Godine kontinuiranog rada i podrške Ureda i institucija lokalne samouprave, kao i značajna podrška Republike Srbije stoje iza ovog prestižnog priznanja i rezultata koji su do njega doveli. U 2018./19. Grad Niš zauzeo je 7. mjesto. Ove godine, na osnovu izvještaja prestižnog magazina, Grad Niš se popeo po ljestvici i zauzeo 6. mjesto u kategoriji malih europskih gradova budućnosti za 2020./2021. u smislu strategije razvoja i 5. mjesto u kategoriji koja se odnosi na uvjete profitabilnosti za ulaganje. 

Financial Times prikupio je podatke

Financial Times prikupio je podatke koristeći posebne on-line alate, FDI (Forein Direct Investment) reference i podatke s fdi tržišta, kao i druge izvore. Podaci su prikupljeni za 489 lokacija i 150 regija u pet kategorija: ekonomski potencijal, ljudski kapital, troškovi poslovanja, infrastruktura i poslovno okruženje. Lokacije su dobile maksimalno 10 bodova za svaku kategoriju, mjereno važnošću u procesu realizacije stranih ulaganja, za rangiranje gradova i regija prvo u podskupine, a zatim u konačne skupine. 

Osim toga, istraživanje je provedeno u šest kategorija izravnih stranih ulaganja. U ovoj kategoriji sudionici rangiranja sami su podnijeli izvješća s detaljima njihove strategije za privlačenje stranih ulaganja, koju je tada procijenio žiri Financial Timesa. Žiri je također razmatrao veličinu gradova i regija, pa su ih podijelili u velike, srednje, male i mikro. Kriteriji za ocjenjivanje bili su brojni: 20 na području gospodarskog potencijala, 15 na području ljudskog kapitala i kvalitete života, 18 na području poslovnih troškova, 19 u području dostupnosti, tj. geografskom položaju i prometnim vezama i 23 kriterija za poslovno okruženje, tj. za podršku koju gradska uprava pruža provedbi FDI projekata.