Ishođena građevinska dozvola za izgradnju pješačko – biciklističkih staza na Bedekovčanskim jezerima

Ishođena građevinska dozvola za izgradnju pješačko – biciklističkih staza na Bedekovčanskim jezerima

Općina Bedekovčina ishodila je građevinsku dozvolu za izgradnju pješačko – biciklističkih staza i javne rasvjete na Bedekovčanskim jezerima.

Jedan od strateških projekata za Općinu Bedekovčina svakako je uređenje Bedekovčanskih jezera kao sportsko– rekreativnog centra s turističkim sadržajima.

Ishođenjem građevinske dozvole za građenje predmetnih građevina korak smo bliže realizaciji projekta te revitalizaciji Bedekovčanskih jezera. Također, ishođenjem građevinske dozvole, pripremljena je dokumentacija za prijavu predmetnog projekta na EU i druge dostupne izvore financiranja” – izjavio je općinski načelnik Darko Ban, ing.građ.

Procijenjena vrijednost izgradnje biciklističkih staza i javne rasvjete iznosi 3,9 milijuna kuna bez PDV-a, prenosi zagorje.com

Inače, Bedekovčanska jezera nastala su u periodu od 1937. do 1950. godine iskopom gline u dubinu do 8 metara za potrebe ciglarske industrije. To su zatvoreni vodeni sistemi, ali međusobno povezani, a s ekološkog staništa pripadaju tipu šaranskih ribnjaka. To su stajačice dubine do 5 metara, relativno dobro obrasle podvodnom vegetacijom i srednje eutrofne s dominacijom ciprinida.