Na znanje gradovima koji žele pomoći Baniji…

Na znanje gradovima koji žele pomoći Baniji…

Svi su se gradovi iz cijele zemlje odmah uključili u pomoć Petrinji i postradaloj Baniji. Više njih odlučno je u namjeri da stambeno zbrinu postradale obitelji izgradnjom novih stambenih objekata, primarno obiteljskih kuća.

Stručnjaci Udruge gradova izradili su ogledne primjerke akata. Njihovo donošenje preporučamo gradonačelnicima, odnosno gradskim vijećima gradova koji žele konkretno pomoći. Primjerice izgradjom kuća obiteljima na pogođenim područjima.

Gradonačelnik – Odluka o načinu gradnje zamjenske obiteljske kuće koja je uništena uslijed potresa na području Banovine

ODLUKA o stambenom zbrinjavanju obitelji gradnjom zamjenske obiteljske kuće koja je uništena uslijed potresa na području Banovine

Proceduralne odredbe za pomoć Petrinji i Baniji

Slijede i proceduralne odredbe, “hodogram aktivnosti” koje bi pri donošenju navedenih akata trebalo poštivati. Tako se naknadno ne bi događale situacije osporavanja pravovaljanosti odluka. Odnosno pravovaljanosti sjednica gradskih vijeća:

1. Rebalans proračuna
2. Na gradskom vijeću donijeti Odluku o stambenom zbrinjavanju obitelji gradnjom zamjenske obiteljske kuće koja je uništena uslijed potresa na području Banovine – vidi iznad!
3. Po donošenju Odluke Gradskog vijeća sklopiti Sporazum o gradnji zamjenske obiteljske kuće između Grada i Ministarstva kojim bi se konkretizirale obveze grada u izgradnji zamjenske kuće te obveze državnih tijela za konkretnog vlasnika porušene kuće i to detalje od uklanjanja ostataka porušene kuće do utvrđivana kvadrata prostorija kuće (vlasnik bi trebao podnijeti zahtjev koji će, sukladno listi prioriteta Ministarstva u međusobnom dogovoru biti predan Gradu radi realizacije)
4. Po sklapanju Sporazuma Gradonačelnik posebnom odlukom/zaključkom o načinu izgradnje zamjenske obiteljske kuće koja je uništena uslijed potresa na području Banovine utvrđuje aktivnosti Grada za realizaciju gradnje – ogledni primjer (vidi iznad!) ne može biti u potpunosti skiciran dok se sporazumom iz točke 3. ne utvrde detalji.
5. Nakon odluke Gradonačelnika Ugovorom o međusobnim pravima i obvezama između Grada i vlasnika porušene kuće regulirati sve suglasnosti i detalje izgradnje budućeg objekta.

Napominjemo da pri izradi navedenoga nije bilo moguće prejudicirati postupanje Ministarstva uprave i pravosuđa. Odnosno Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. Jednako tako ni donošenje eventualnih podzakonskih akata što je u nadležnosti Vlade Republike Hrvatske. No upute i hodogram za pomoć Petrinji i Baniji u cijelosti su utemeljene na pozitivnim propisima RH.

Ministarstva smo zamolili za žurne povratne informacije kako bi gradovi što prije, a formalnopravno u potpunosti ispravno, krenuli s izgradnjom i obnovom Banije.

Usuglašeni materijal, po verifikaciji od strane Užeg predsjedništva Udruge gradova, dostavit ćemo predsjedniku Vlade Republike Hrvatske.