Novi projekt u razvoju transparentnosti Grada Rijeke: Otvoreni proračun

Novi projekt u razvoju transparentnosti Grada Rijeke: Otvoreni proračun

U Gradskoj vijećnici predstavljena je aplikacija Otvoreni proračun, novi projekt u razvoju transparentnosti Grada Rijeke.

Novopokrenutom aplikacijom Grad Rijeka na jednostavan i lako pretraživ način široj javnosti daje uvid u sve proračunske isplate u gotovo realnom vremenu i to isplate iz proračuna gradske uprave, svih gradskih ustanova – škola, vrtića, kazališta itd., mjesnih odbora, vijeća nacionalnih manjina odnosno svih tzv. korisnika proračuna koji su objedinjeni u sustavu Riznice.

Riznica je složeni sustav proračunskog i financijskog upravljanja javnim novcem, a Grad Rijeka među prvim je gradovima koji je ustrojio sustav gradske riznice, na što je Zakon o proračunu obvezao sve jedinice lokalne samouprave.

Riječki Otvoreni proračun nadilazi slične aplikacije pokretane u drugim gradovima

Danas predstavljena riječka aplikacija Otvoreni proračun, koja se nalazi na poveznici, http://otvoreniproracun.rijeka.hr/, utoliko se razlikuje od sličnih pokretanih u drugim gradovima jer dohvaća podatke o isplatama svih korisnika sustava riznice i utoliko je riječki doseg objavljene aplikacije značajan u kontekstu daljnjeg razvoja transparentnosti javnih uprava.

„Ovo je ujedno jedan od odgovora svima onima koji tvrde da Rijeka nije transparentna ili da će je netko takvom tek učiniti,“ naglasio je danas  na predstavljanju ove aplikacije zamjenik riječkog gradonačelnika Marko Filipović i dodao: „Rijeka je bila i ostala najtransparentniji hrvatski grad, a tome svjedoči čitav niz projekata koje provodimo i koji se tiču transparentnosti rada. Rijeka nema premca u transparentnosti rada uprave pogotovo u usporedbi s drugim velikim gradovima. Rijeka značajno nadilazi zakonske obveze, a aplikacija koju danas predstavljamo jedan je od projekata koje će ponovo biti teško nadmašiti.“

U aplikaciji Otvoreni Proračun za svaku je isplatu moguće vidjeti koji je subjekt isplatitelj, koji je subjekt primatelj, kada je isplata izvršena, što joj je temelj, koliki je iznos isplaćen, koje aktivnosti se tiče ta isplata, odnosno koja joj je svrha i o kojoj se vrsti isplate radi, odnosno na što se ona odnosi prema proračunskom planu.

Prikazane sve isplate iz riznice Grada Rijeke

Također aplikacija nudi i filtere pomoću kojih je moguće pretražiti godinu i mjesec isplate, odabrati proračunskog korisnika među 84 dostupna isplatitelja, odabrati organizacijsku jedinicu pojedinog proračunskog korisnika (primjerice pojedini gradski odjel unutar Grada Rijeke), upisati naziv primatelja isplate, odnosno OIB primatelja isplate ili pak svrhu isplate. Na taj način, korištenjem navedenih filtera, isplate iz proračuna postaju lako pretražive. Pojedine isplate u posljednjoj rubrici aplikacije nude i dodatne dokumente, a riječ je o ugovorima i narudžbenicama koji predstavljaju temelj za isplatu.

Osim u jednostavnom i lako pretraživom obliku same aplikacije, omogućeno je i preuzimanje podataka o isplatama u otvorenim strojno čitljivim formatima – CSV, TXT, XML i JSON.

Korisnici riznice Grada Rijeke čije će se isplate moći pratiti i pretraživati putem ove aplikacije su: upravni odjeli Grada Rijeke, 3 dječja vrtića, 23 osnovne škole, Centar za odgoj i obrazovanje, Centar za autizam, Dom mladih, Dječji dom Tić, Psihijatrijska bolnica Lopača, Gradska knjižnica Rijeka, Muzej Grada Rijeke, Muzej moderne i suvremene umjetnosti, HNK Ivana pl. Zajca, Gradsko kazalište lutaka, Art-kino, Hrvatski kulturni dom na Sušaku, Agencija za društveno poticanu stanogradnju, Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke, te vijeća nacionalnih manjina i mjesni odbori.

Više informacija na rijeka.hr