Pozivamo lokalne zajednice da se pridruže inicijativi Partnerstvu za otvorenu vlast

Pozivamo lokalne zajednice da se pridruže inicijativi Partnerstvu za otvorenu vlast

Svjetska inicijativa Partnerstvo za otvorenu vlast (OGP) prepoznaje ključnu ulogu koju gradovi, regije i druge razine lokalne vlasti imaju u osiguravanju usluga svojim građanima, a za koje su potrebne učinkovite i odgovorne lokalne administracije. Inicijativa poziva gradove i lokalne vlasti na pridruživanje!

Otvaranje lokalnih uprava ključni je dio osiguravanja realizacije izvorne vizije i ciljeva Partnerstva za otvorenu vlast koje promovira rad i važnost uračunljive, odgovorne i uključive vlasti. Posljedice pandemije COVID-19 u našim društvima tek će biti vidljive, ali jasno je da će suradnja, transparentnost i sudjelovanje građana biti temeljni stupovi budućeg oporavka. Upravo na lokalnoj razini potrebne su brze akcije višerazinske i multisektorske suradnje. Pozivaju se jedinice lokalne samouprave na formalno pridruživanje

Lokalni pilot program Partnerstva za otvorenu vlast pokazao je inspirirajuće inovacije i praktične rezultate, od borbe protiv nejednakosti u Austinu, Texasu u SAD-u, participativnog budžetiranja u Sekondi Takoradi u Gani, građanskog nadgledanja korupcije u državi Kaduna u Nigeriji, poboljšanja pristupa zdravstvenim uslugama u Buenos Airesu u Argentini, do uključivanja građana u kreiranje politika u Madridu, Španjolska.

U Partnerstvo je, uz 78 država, trenutno uključeno 20 lokalnih i regionalnih jedinica, a novoizabrani članovi morat će razviti i provesti akcijski plan, pratiti provedbu i izvještavati o napretku te sudjelovati u aktivnostima razmjene iskustava. Članovi su: Austin, SAD; Baskija, Španjolska; Bojonegoro, Indonezija; Buenos Aires, Argentina; Elgeyo Marakwet, Kenija; Iași, Rumunjska; Jalisco, Meksiko; Kaduna State, Nigerija; Kigoma-Ujiji, Tanzanija; La Libertad, Peru; Madrid, Španjolska; Nariño, Kolombija; Ontario, Kanada; Paris, Francuska; São Paulo, Brazil; Škotska, UK; Sekondi-Takoradi, Gana; Seoul, južna Koreja; South Cotabato, Filipini; Tbilisi, Gruzija.

Sve zainteresirane jedinice lokalne samouprave, bez obzira na veličinu i broj stanovnika, mogu iskazati interes za pridruživanje inicijativi OGP pisanom procedurom. Za članstvo u inicijativi ne plaća se članarina.

Postupak pridruživanje ima dvije faze i obje će se provesti u online obliku. Prva faza je upućivanje iskaza interesa (eng. EOI) koji sadrži zajedničku prijavu lokalne vlasti i dionika iz nevladinog, civilnog sektora. Rok za upućivanja iskaza interesa je 17. srpnja 2020.

Više informacija potražite na stranicama UDRUGE GRADOVA