Urban Innovative Actions traži mišljenje gradova

Urban Innovative Actions traži mišljenje gradova

U okviru pripremnih aktivnosti za sljedeću sedmogodišnju perspektivu Eu-a, UIA provodi online istraživanje kojim prikuplja komentare i prijedloge za unaprjeđenje programa, prenosi Udruga gradova.

Od prvog poziva za prijavu u 2015. godini, UIA je izazvao veliko zanimanje gradskih vlasti s više od 1100 prijava i do sada provedenih 75 inovativnih projekata u 18 država članica. Tim su se projektima testirala nova rješenja za stvaranje zelenijih, produktivnijih i uključivijih gradova koji su spremni za digitalnu tranziciju.

Jedna od glavnih ambicija nove Europske urbane inicijative 2021.-2027. jest kako sljedeću generaciju urbanih inovativnih akcija napraviti učinkovitijima i jednostavnijima za upotrebu te tako doprinijeti cjelovitoj i koherentnoj podršci održivom urbanom razvoju i kohezijskoj politici na razini čitave EU.
Stoga se pozivaju gradovi da odgovore na upitnik do 5. lipnja 2020. čime će izravno pomoći u izradi kvalitetnijeg programa za sljedećih 7 godina.

Za više informacija o UIA posjetite:
https://www.uia-initiative.eu/en