Gradu Sisku čista petica za transparentnost proračuna

Gradu Sisku čista petica za transparentnost proračuna

Grad Sisak je, prema istraživanju Instituta za javne financije, ocijenjen najvišom ocjenom – čistom peticom – za otvorenost proračuna čime je svrstan na listu najtransparentnijih gradova u Hrvatskoj. Grad Sisak svu proračunsku dokumentaciju objavljuje na vidljiv i transparentan način i svojim građanima omogućuje potpuni uvid u proračunske prihode i rashode.

Ocjenjivala se objava pet dokumenata na web stranicama: godišnji izvještaj, izglasani proračun, polugodišnji izvještaj, prijedlog proračuna i proračunski vodič. Grad Sisak objavio je svih pet dokumenata na svojoj web stranici što ga svrstava u društvo  gradova koji su na najvišoj razini po transparentnosti proračuna. Jedan od važnih dokumenata koji pridonosi njegovoj transparentnosti je brošura Proračun u malom kojom Grad Sisak svojim građanima na razumljiv i jednostavan način pruža informaciju kako se troše javna sredstva.

Osim objave ovih pet najvažnijih dokumenata, Grad Sisak ponovno je otišao korak dalje te je uoči donošenja proračuna za 2020. godinu putem posebne aplikacije Moj gradski proračun pružio priliku građanima da kreiraju gradski proračun. Upravo zbog aplikacije Moj gradski proračun, koja se provodi već četvrtu godinu za redom, Grad Sisak pohvaljen je od Instituta za javne financije u dijelu kvalitete informiranja građana o proračunu jer omogućuje sudjelovanje građana u njegovu donošenju.