Nosive kamere štite osoblje londonske hitne pomoći

Nosive kamere štite osoblje londonske hitne pomoći

Londonska služba hitne pomoći doživjela je 529 nasilnih incidenata između aprila 2020. i siječnja ove godine, pa je, želeći zaštititi svoje radnike na terenu, započela s uvođenjem Motorolinih VB400 nosivih kamera.

Zdravlje, sigurnost i dobrobit naših zaposlenika su od najveće važnosti. Želimo poduzeti sve moguće mjere predostrožnosti kako bismo zaštitili naše osoblje. Vjerujemo da će kamere odvratiti nasilno ponašanje i povećati sigurnost i samopouzdanje naših hitnih medicinskih ekipa”, rekao je Garrett Emmerson, izvršni direktor londonske Hitne pomoći, prenosi asadria.com.

Medicinari se mogu osloniti na Motorolinu VB400 nosivu kameru za snimanje incidenata kada pacijenti ili građani postanu agresivni ili nasilni, a koristit će se zajedno sa softverom za upravljanje dokazima za sigurno upravljanje i obradu snimljenih videozapisa.

Londonska služba najprometnija je hitna pomoć u Velikoj Britaniji, jer opslužuje jedan od najdinamičnijih gradova na svijetu. Osam tisuća njenih zaposlenika ili volontera pokrivaju površinu od 1.605 kvadratnih kilometara.

Od vitalne je važnosti pružiti sigurnost i građanima i zaposlenicima hitne pomoći. Ovo ulaganje u videosigurnost igrat će presudnu ulogu u zaštiti zajednica i ekipa londonske službe hitne pomoći, koje su svakodnevno na prvoj liniji i spašavaju živote”, rekao je Mark Schmidl, viši potpredsjednik Motorola Solutionsa.