Produljen rok za prijavu u e-Vrtiće

Produljen rok za prijavu u e-Vrtiće

Ministarstvo uprave produljilo je rok za prijavu ustanova ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja za prijavu na prethodno objavljeni Javni poziv za korištenje digitalne platforme za upis djeteta u rani i predškolski odgoj i obrazovanje. Ustanove se mogu prijaviti do 15. listopada 2020. godine.

Ministarstvo uprave objavilo je Javni poziv za odabir ustanova ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja koje će koristiti sustav za upise razvijen u sklopu projekta “Informatizacija procesa i uspostava cjelovite elektroničke usluge upisa u odgojne i obrazovne ustanove“, a predmet poziva je odabir ustanova za njihovo uključivanje u odabrane Projektne aktivnosti u razdoblju od 2020. do 2022. godine. Cilj Poziva je uključiti ustanove ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u informatizirani sustav za prijavu i upis djece razvijenog u sklopu Projekta.

Prijavitelj se na Javni poziv prijavljuje putem prijavnog obrasca koji se nalazi na mrežnoj stranici Projekta, a dokumentaciju za dokazivanje nužnih uvjeta dužan je dostaviti u elektroničkom obliku putem navedenog obrasca.

Poziv je objavljen 3. srpnja 2020. godine, a trajanje Javnog poziva produljuje se do 15. listopada 2020. godine.

Cjeloviti tekst Javnog poziva i svi prateći dokumenti dostupni su na ovom linku.