Uvedene e-Pristojbe

Uvedene e-Pristojbe
Izvor: Pixabay

Predstavljen je sustav e-Pristojbe koji građanima olakšava proces plaćanja pristojbi i naknada. Na sustavu se počelo raditi još u rujnu 2018. godine, kada je potpisan projekt, financiran iz Europskih socijalnih fondova, kroz operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“. Vrijednost čitavog projekta je 50.523.857,45 kuna, prenosi fina.hr

Nositelj projekta e-Pristojbe je Ministarstvo uprave Republike Hrvatske, a Financijska agencija je projektni partner. Cilj projekta je pojednostavljivanje, racionalizacija i modernizacija poslovnih procesa javne uprave u svrhu povećanja učinkovitosti javne uprave i pružanja sveobuhvatnih e-usluga građanima i poslovnim subjektima. S obzirom na značaj sustava e-Pristojbi te veliki broj potencijalnih korisnika usluga, kao i pružatelja javnih usluga, cilj je potpunim informatiziranjem poslovnih procesa poboljšati komunikaciju javne uprave s korisnicima – fizičkim i pravnim osobama.

Sustav e-Pristojbe je uspostavljen sukladno Zakonu o upravnim pristojbama i Uredbi o središnjem informacijsko- tehnološkom sustavu elektroničke naplate upravnih pristojbi.

Ovaj sustav je uspostavljen kao jedna od komponenti državne informacijske infrastrukture na koju se postupno integriraju usluge javnopravnih tijela za koje se plaćaju propisane upravne pristojbe i naknade. 

Elektroničke usluge uključene na platformu e-Građani sada, osim NIAS-a (za autentifikaciju), OKP-a (za poruke) mogu koristiti mehanizme plaćanja uključene u e-Pristojbe. 

Posredstvom ove platforme, osim standardnih plaćanja nalozima, bit će omogućeno kartično plaćanje upravnih pristojbi i naknada te opcija „slikaj – plati“, što sve vodi efikasnijoj i bržoj javnoj upravi. U okviru sustava e-Pristojbe, od danas je dostupna elektronička usluga  e-Nautika, a uskoro se očekuju i Jedinstvena informacijska točka i e-Katastar infrastrukture (JIT) i (HR-KI).

Cilj projekta je potaknuti građane da što više počnu koristiti online mogućnosti.

One koje nam moderno doba omogućava, a ponekad, kao sada, u vrijeme korona krize, čak i nameće.  

Kako bi se državna uprava rasteretila, a građanima osigurala brža i efikasnija rješenja u administrativnim procesima, dio poslova su preuzele županije, čime se maksimizirala snaga usluga. Županije su kao novu mogućnost uvele POS uređaje i kartično plaćanje, a sve posredstvom modula projekta e-Pristojbe.

Ovaj će sustav građanima RH olakšati svakodnevne procese, kao i gostima odmor učiniti što ugodnijim, čemu će doprinijeti usluga e-Nautika koja će nautičarima, koji su u mogućnosti prijaviti se na uslugu, omogućiti plaćanje pristojbe u okviru elektroničke usluge.

Usluga Jedinstvena informacijska točka i e-Katastar infrastrukture, ponajprije su namijenjene sektoru građevine te će osigurati sveobuhvatni online uvid u građevinsku infrastrukturu, a  sadržavat će i sve informacije o planiranim radovima. Cjelokupni sektor ovako će imati dostupne sve katastarske informacije, bez odlazaka u katastar, već jednostavnom provjerom na računalu. 

Osim navedenih usluga, u planu je i uskoro implementiranje sustava e-Pristojbe u postojećim te budućim uslugama: EOJN, e-Obrt, e-Dozvola, usluga START – davanja za otvaranje j.d.o.o. i d.o.o., Hrvatski digitalni turizam te usluga naljepnice za vatrogasne aparate. Ujedno, planira se i širiti mreža POS uređaja na način da uključuje i fizičke usluge MUP-a, koje se nude u Policijskim upravama.